Thủ tục “hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ đã dừng tham gia BHTN từ kết dư quỹ BHTN”

Ngày 26/10/2021, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội ban hành Quyết đinh số 1220/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng Quản lý nhà nước của BLĐ-TB&XH về việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN.

Theo đó, NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Sau ngày 30/11/2021, NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN chưa nhận được hỗ trợ thì NLĐ thực hiện theo quy định đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN.

hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ
Bộ lao động TB&XH công bố TTHC về gói hỗ trợ từ quỹ BHTN

Về yêu cầu, điều kiện thực hiện thì NLĐ đáp ứng đủ các điều kiện sau thì được hỗ trợ bằng tiền:

  1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ trường hợp hưởng hưu, trợ cấp).
  2. Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Về thủ tục để được hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ đã dừng tham gia BHTN từ kết dư Quỹ BHTN như sau:

1. Trình tự thực hiện

  • Bước 1: NLĐ đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg), thời hạn nộp đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.
  • Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Lưu ý: trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

– Một là, trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID). Xem hướng dẫn TẠI ĐÂY

– Hai là, qua dịch vụ bưu chính công ích.

– Ba là, trực tiếp đến cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ và thời gian giải quyết

+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

+ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

Comments are closed.