Số tiền điều chỉnh 15% lương hưu được tính như thế nào?

Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, ngay khi có Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Đã có hơn 3,3 triệu người được chi trả theo mức lương mới.

Theo Nghị định 75/2024/NĐ-CP thì người hưởng hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2024 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định.

Như vậy mức điều chỉnh tăng 15% được tính như thế nào? Tại kỳ chi trả lương hưu tháng 7/2024 có được nhận mức đúng số tiền được điều chỉnh hay không? Người thụ hưởng có thể dễ dàng tự tính số tiền mình được nhận sau điều chỉnh như sau:

Ví dụ ông Nguyễn Văn A, từ tháng 06/2024 trở về trước đang nhận mức lương hưu là 4,200,000đồng/tháng. vậy số tiền được nhận sau khi điều chỉnh là: 4,200,000 x 1,15 = 4,830,000đồng.

Như vậy số tiền chênh lệch được điều chỉnh là: 4,830,000 – 4,200,000 = 630,000đồng.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn