Điều kiện hưởng chế độ ốm đau 2020 và những trường hợp không được hưởng

Khi người lao động tham gia BHXH bắt buộc nhưng không may bị ốm đau phải nghỉ việc, lúc này thì bạn sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Tuy nhiên trong một số trường hợp người lao động sẽ không hưởng được chế độ này. Dưới đây là một số điều kiện mà người lao động khi tham gia BHXH cần chú ý để…