Giới thiệu

BHXH là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Nhà nước. BHXH đảm bảo thay thế hoặc chia sẻ rủi ro từ các nguồn quỹ nhằm bảo vệ người lao động khi họ mất khả năng làm việc. Người tham gia BHXH sẽ được hưởng quyền lợi khi bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.

Hiện tại có 02 loại BHXH: 01 là BHXH bắt buộc; 02 là BHXH tự nguyện.

  • Nếu bạn tham gia BHXH bắt buộc thì người tham gia có thể hưởng được 05 chế độ gồm: Hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản.
  • Nếu bạn tham gia BHXH tự nguyện bạn sẽ được hưởng 02 chế độ gồm: hưu trí và tử tuất.

Hiện nay phần lớn người lao động khi tham gia làm việc tại các cơ quan, đơn vị, công ty đều có tham gia BHXH, sẽ có rất nhiều quy định người lao động sẽ không thể nào nắm hết được, do đó website tuvanbhxh.net được lập với mục đích chia sẽ những kiến thức về mức đống BHXH, BHYT, BHTN, hướng mức các chế độ BHXH 1 lần, mức hưởng chế độ hưu trí, cách tính tiền BHXH 1 lần, hưu trí, tính tiền thai sản, ốm đau, bệnh dài này và thủ tục để được hưởng những chế độ BHXH trong quy định.