Đề xuất: Nữ hưởng trợ cấp thai sản khi tham gia BHXH tự nguyện, trợ cấp cho con dưới 6 tuổi…

Tại dự thảo Tờ trình Chính phủ mới nhất, Bộ LĐ-TB&XH nhận diện khá rõ những bất cập trong hệ thống an sinh hiện nay. Bộ LĐ-TB&XH nhìn nhận, hệ thống BHXH về cơ bản còn thiết kế đơn tầng, thiếu kết nối giữa chính sách BHXH với các chính sách xã hội khác. Chính vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa luật theo hướng…