Quốc hội thông qua giảm số năm đóng BHXH xuống 15 năm được hưởng hưu

Sáng 29/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật BHXH (sửa đổi) với 454/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 93,42% tổng số đại biểu Quốc hội. So với Luật BHXH 2014, Luật BHXH (sửa đổi) có nhiều thay đổi hướng tới các mục tiêu lớn như: mở rộng đối tượng tham gia; gia tăng quyền….trong…

Tải dự thảo Nghị định tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 01/7/2024

Tại kết luận 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024. Trong đó có nội dung “điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng (theo tháng và theo giờ) theo quy định của Bộ luật Lao động…

Tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng từ ngày 01/7/2024

Tại cuộc họp cung cấp thông tin ngày 20/6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin về việc “Cải cách chính sách tiền lương theo “lộ trình, từng bước, hợp lý, thận trọng, khả thi”. Từ ngày 01/7/2024 chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng…

Tăng lương cơ sở 2,34 triệu, chưa thực hiện cải cách tiền lương ngay!

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết ngày 19/6, Bộ Chính trị đã kết luận về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024. Cải cách chính sách tiền lương theo “lộ trình, từng bước, hợp lý, thận trọng, khả thi” Đề cập…

Mức tham chiếu sẽ thay thế lương cơ sở để tính các chế độ BHXH từ ngày 1/7/2024?

Nghị quyết số 27-NQ/TW quy định bãi bỏ “mức lương cơ sở” khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Như vậy, theo lộ trình thực hiện, từ 1/7/2024, sẽ không còn “mức lương cơ sở” để làm căn cứ điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu và tính hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội.…

Đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp BHTN từ 60% lên 75%

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa góp ý trong dự thảo Luật việc làm sửa đổi với nội dung điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi bị mất việc làm. Theo Luật việc làm hiện hành quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp khi…

Dự thảo Nghị định Quy định tăng mức lương tối thiểu 2024

Để chuẩn bị cho việc tăng lương tối thiểu vùng, thì hiện nay cơ quan chức năng đã có dự thảo Nghị định quy định việc tăng lương. Dưới đây là dự thảo toàn văn Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 2024. NGHỊ ĐỊNHQuy định mức lương tối thiểuđối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Điều 1.…