Chính thức: Đề xuất tăng 15% lương hưu và trợ cấp BHXH cùng 8 nhóm đối tượng từ 01/01/2022

Đối với những người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, đều được điều chỉnh mức hưởng, hay còn gọi là “trượt giá”, để đảm bảo cuộc sống cơ bản của những người hưởng hàng hàng. Do năm 2020 và năm 2021, đại dịch Covid xuất hiện, tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nên cả lương cơ sở và mức lương hưu,…

Giảm 50% mức hưởng BHXH 1 lần và giảm số năm đóng BHXH có khả thi?

Vừa qua để hạn chế tình trạng, người tham gia BHXH nhận 1 lần khi nghỉ việc. Thì các cơ quan chức năng đã đưa ra một số giải pháp, trong đó có đề xuất giảm 50% mức hưởng BHXH 1 lần của Bộ lao động thương binh và xã hội. Cụ thể. người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu mà sau một năm không…

Rút ngắn thời gian tham gia BHXH, ai được hưởng lợi nhất từ chính sách này?

Để thực hiện theo các mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW. Đến năm 2021 có khoảng 45% và đến năm 2025 có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất sửa đổi…

Sẽ đề xuất: Dùng Căn cước công dân có gắn chíp khám bệnh thay thẻ BHYT

Ngày 22/6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản…

Sắp tới người lao động rút BHXH 1 lần sẽ giảm 1/2 mức hưởng?

Theo Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015. Thì người tham gia BHXH sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi hội tụ các điều kiện : Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo…

Đề xuất: Nữ hưởng trợ cấp thai sản khi tham gia BHXH tự nguyện, trợ cấp cho con dưới 6 tuổi…

Tại dự thảo Tờ trình Chính phủ mới nhất, Bộ LĐ-TB&XH nhận diện khá rõ những bất cập trong hệ thống an sinh hiện nay. Bộ LĐ-TB&XH nhìn nhận, hệ thống BHXH về cơ bản còn thiết kế đơn tầng, thiếu kết nối giữa chính sách BHXH với các chính sách xã hội khác. Chính vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa luật theo hướng…