Chưa nhận hồ sơ hưởng hỗ trợ BHTN đối với trường hợp đang thai sản, ốm đau, nghỉ không lương, tạm hoãn HĐLĐ

BHXH tạm thời chưa nhận hồ sơ hỗ trợ BHTN đối với các trường hợp đang nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, tự ý nghỉ việc.

Bảo hiểm Việt Nam vừa có văn bản số 3138/BHXH-CSXH gửi Bộ lao động thương binh và xã hội. Về việc xác định đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Theo Điều 1 của Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Đối tượng được nhận hỗ trợ gồm:

1. Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

a) Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

b) Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo nội dung của công văn 3138/BHXH-CSXH. Khi xác định đối tượng được hỗ trợ, đối chiếu với quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan BHXH chưa có căn cứ rõ ràng để áp dụng đối với :

– Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH.

– Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật.

– Người lao động nghỉ việc không hưởng lương.

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc trái pháp luật (tự ý bỏ việc).

Tại thời điểm 30/09/2021, những trường hợp nêu trên không đóng BHTN, nhưng cũng chưa phải đã ra khỏi “danh sách tham gia BHTN”. của đơn vị sử dụng lao động và thực chất là có thời gian tham gia BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, tương đồng với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Do trong hồ sơ của các cơ quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền chưa đề cập rõ các tình huống bảo lưu thời gian đóng BHTN cụ thể trên. Vì vậy, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chưa quy định chi tiết về nội dung này.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 28/QĐ-TTg, BHXH Việt Nam kính đề nghị Bộ lao động – Thương bình và xã hội sớm nghiên cứu, hướng dẫn nhóm đối tượng có thời gian tham gia BHTN, thực chất là được bảo lưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2021 nhưng không có trong danh sách đong BHTN tại thời điểm ngày 30/09/2021 để BHXH có sơ sở thực hiện.

Trước mắt BHXH Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chi trả tiền hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất đối với những đối tượng đã có quy định cụ thể; đồng thời chưa tiếp nhận hồ sơ của nhóm đối này đến khi có hướng dẫn.

Như vậy các trường hợp đang nghỉ đang hưởng thai sản, ốm đâu từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng lương, người lao động tạm hoàn hợp đồng lao đồng LĐ, người nghỉ việc không lương, người tự ý bỏ việc BHXH sẽ chưa tiếp nhận hồ sơ.

Đính chính

Ở những thắc mắc của bạn đọc trong các bài viết trước, tuvanbhxh dựa vào nội dung của Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg tư vấn các bạn hỏi về trường hợp đang nghỉ thai sản, nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng, tự ý thôi việc có đươc nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP hay không. Bài viết này xin đính chính với quý đọc giả. Chờ đến khi có hướng dẫn thực hiện sẽ sớm thông báo đến quý đọc giả.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn

Hiện có 14 ý kiến cho bài viết

 1. Tạm hoãn hợp đồng k đóng bảo hiểm mà công ty k hổ trợ cho công nhân cũng k giúp công nhân đăng kí nhận trợ cấp….Vậy tụi e phải làm sao

 2. Thai sản bên BHXH Tân Bình vẫn gửi hồ sơ về doanh nghiệp để làm nha. Bên mình nghỉ không lương và họ chỉ gửi những ng đang nghỉ thai sản thôi. Nghị quyết này quả thật quá mơ hồ. Về Chi nhánh ngân hàng cũng mơ hồ luôn. Cùng là Á Châu nhưng lại ko có chi nhánh. Bảo phải ghi đúng chi nhánh ở đâu ra vì chi nhánh nó đóng cửa từ xa xưa rồi. Có duy nhất 1 số Tài khoản cho 1 ngân hàng. Tại sao phải hành dân như vậy?

 3. Nguyễn ngọc mai

  - Edit

  Reply

  Bởi vì không đi làm được đó dịch, nên chúng tôi mới bị tạm hoãn đóng BH. Chúng tôi đã thất nghiệp 1 khoảng thời gian do dịch, là điều không ai mong muốn. Khi nghe được hỗ trợ, đã gieo cho chúng tôi rất nhiều hy vọng, vì được quan tâm, và có thể có thêm động lực để kéo dài thời gian chờ đợi đến ngày được đi làm trở lại. Nhưng có lẽ chúng tôi đã hy vọng quá nhiều chăng? Chính sách thì có nhưng chúng tôi thực tế không được hỗ trợ, hoặc là phải chờ đợi trong mòn mỏi……

 4. Tại sao người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp suốt bao năm nay nhưng vì sao những tháng covid nghỉ không lương thì không được nhận hỗ trợ từ quỹ BHXH. Quỹ do tất cả lao động đóng góp chứ đâu phải của nhà nước tự góp rồi tự cho người lao động. Cớ sao người lao động cũng phải có điều kiện mới được nhận hỗ trợ. Người tạm hoãn hợp đồng, thai sản…thì mới có nhiều khó khắn. Dẹp luôn cái BHXH này cho rồi

  1. Chỉ đang chờ ý kiến thực hiện thôi bạn. Chưa chắc lại không được hưởng, chi do quy định chưa rõ ràng nên cần làm rõ. Sẽ thông tin cho bạn khi có thông tin mới về vấn đề này.

 5. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét lại trường hợp cho những người đang tạm hoãn lao động trong thời gian 30/9 cho đến hiện nay vì những đối tượng này thực sự cần được hỗ trợ khó khăn.Họ cũng nằm trong danh sách đang bảo lưu BHTN đúng quy định nên được xét hồ sơ cho họ càng sớm càng tốt.

 6. Tóm lại là loại trừ tấc cả các lao động được loại trừ ở khoản 1 điều 1 đã nêu rõ, thì tấc cả các lao động còn lại đều được hưởng tính đến ngày 30 tháng 9 chốt sổ xem tổng tháng đã đóng bhtn và những tháng còn lại chưa hưởng bhtn, đều phải được hưởng theo nghị quyết, chẳng qua chỉ là làm rõ chính xác thuộc nhóm 1 hay 2

  1. Nếu nghỉ việc hẳn và chưa đăng ký nhận BHTN thì thuộc trường hợp đang bảo lưu do đó được nhận bạn nhé.