Chính phủ đang thiết kế gói hỗ trợ 23.000 tỷ đồng từ quỹ BHTN hỗ trợ người lao động

Hiện nay trong bối cảnh nền kinh tế đang khủng hoảng, nhiều Công ty, Doanh nghiệp phải cắt giảm lao động để duy trì hoạt động. Do đó rất nhiều lao động đang gặp khó khăn về kinh tế. Kỳ hội Quốc hội vừa qua Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết đang thiết kế gói hỗ trợ khoảng 23.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để hỗ trợ cho người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ngày 6/6, Đại biểu Quốc hội Tráng A Dương (đoàn Hà Giang) cho rằng có ý kiến đề nghị Trung ương xem xét thành lập Quỹ hỗ trợ nguồn ngân sách để hỗ trợ cho người lao động tương tự như chính sách hỗ trợ lao động trong đại dịch Covid-19 để giúp người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời xem xét bổ sung Quỹ quốc gia và việc làm đối với địa phương để có thêm nguồn thu nhập hỗ trợ cho người lao động.

hỗ trợ 23.000 tỷ đồng
Nếu gói hỗ trợ này được thông qua là một tin vui cho người lao động

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc cho biết năm 2021, chúng ta đã chi từ Quỹ BHTN là 47.356 tỉ đồng hỗ trợ cho người lao động bị Covid-19; đã chi từ quỹ cho những đối tượng ảnh hưởng bởi Covid-19 là 30,8 ngàn tỉ đồng. Năm 2023, số dư quỹ còn 59.357 tỉ đồng.

“Hiện nay, chúng tôi đang thiết kế một gói hỗ trợ người lao động để trình với Chính phủ và trình với Thường vụ Quốc hội là sẽ chi khoảng 23.000 tỉ đồng từ Quỹ BHTN để hỗ trợ cho người lao động trong giai đoạn khó khăn này” – Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

Theo Bộ trưởng Tài chính, như vậy, số dư quỹ sẽ còn lại khoảng 39.405 tỉ đồng. Điều này cho thấy BHXH Việt Nam cũng như Bộ LĐ-TB&XH đặc biệt quan tâm đến những giai đoạn khó khăn, bằng mọi cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Nguồn: https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=20795&CateID=0

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: