Chế độ tử tuất 1 lần khi tham gia BHXH dưới 12 tháng

Một bạn độc giả đã gửi câu hỏi đến website tuvanbhxh với nội dung: “Vợ tôi tham gia BHXH bắt buộc tại công ty với tổng thời gian là 08 tháng (từ tháng 12/2019 – 07/2020, đến 05/08/2020 thì vợ tôi không may qua đời. Vậy tôi được hưởng gì từ quá trình tham gia BHXH của vợ tôi? Tôi được hưởng chế độ tử…