Tải mẫu TK1-TS theo Quyết định số 490/BHXH ngày 28/3/2023

Mẫu TK1-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 490/BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2023. So với mẫu TK1 kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mẫu TK1 lần này bổ sung hình thức nhận kết quả. Cụ thể,tại mục 11, người tham gia có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau: + Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử; +…

Mẫu 3-CBH theo QĐ 523/QĐ-BHXH, GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 523/QD-BHXH, trong đó sửa đổi bổ sung mẫu 3-CBH. Mẫu giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần. Mục đích của mẫu là để thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong các trường hợp người đang hưởng chết nhưng còn tháng chưa nhận…

Tải mẫu TK1-TS mới nhất 2023, dùng kê khai thông tin người tham gia BHXH

Trong hệ thống mẫu biểu thu của BHXH, có thể mẫu TK1-TS được sử dụng khá thông dụng. Mẫu Tk1 được dùng cho trường hợp lao động tham gia BHXH lần đầu, trường hợp thay đổi thông tin tham gia, đề nghị cấp mất, sổ BHHX, thẻ BHYT… Mẫu TK1-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 595/2017/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam,…

Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 2022 ngành BHXH

Phiếu đánh giá, nhận xét, xếp loại nhằm để Cán bộ quản lý, công chức, viên chức đánh giá tổng quan mọi công việc thực hiện trong năm. Nội dung phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức bao gồm: Chính trị, tư tưởng: Đạo đức, lối sống: Tác phong, lề lối làm việc: Ý thức tổ chức kỷ luật: Kết quả thực hiện…

Tải mẫu số 02-UQ, hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu số 02-UQ ban hành kèm theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH. Mẫu dùng ký hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Tổ chức, dịch vụ thu BHXH, BHYT. Mẫu số 02-UQ quy định đầy đủ phạm vi, trách nhiệm của cơ quan BHXH và Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.…

Mẫu số 01a-UQ – Danh sách nhân viên của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Mẫu số 01a-UQ – Danh sách nhân viên của Tổ chức dịch vụ. Đây là mẫu được kèm theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH. Mục đích dành để các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT lập danh sách nhân viên của mình gửi cơ quan BHXH. Như vậy trách nhiệm lập mẫu số 01a-UQ thuộc về các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Tải mẫu…

Mẫu danh sách tham gia BHYT đối với Thân nhân Công an, Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ…

Mẫu danh sách định dạng excel, dùng để lập danh sách tăng BHYT cho: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; Công nhân công an; Công dân tạm tuyển; Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ; Sinh viên là người nước ngoài đang…