Mẫu số 01,mẫu số 02, mẫu số 03 theo Quyết định 688/QĐ-BHXH

Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 668/QĐ-BHXH. Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điều 1 quyết định số 505/QĐ-BHXH. Trong quyết định kèm theo 03 mẫu biểu, gồm mẫu số 01, mẫu số 02 và mẫu số 03. + Mẫu số 1: “V/v báo cáo tình hình đóng BHXH,…

Mẫu số 03 – Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Thông tư 28/2015/BLĐTBXH

Lao động tham gia BHXH, BHTN khi nghỉ việc và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài sổ BHXH, Quyết định thì đơn đề nghị là một yêu cầu không thể thiếu. Người lao động cần phải làm mẫu số 03. Mẫu được được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao…

Mẫu 2-CBH – đề nghị thay đổi thông tin người hưởng chế độ BHXH

Hiện tại với những lao động đang hưởng chế độ BHXH, thì có 02 hình thức chính nhận tiền hàng tháng. Đó là nhận qua thẻ ATM (bất kỳ ngân hàng nào) và nhận tiền mặt tại Bưu điện văn hóa nơi đã cư trú. Ngoài ra, khi lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Khi có thay đổi thông tin…

Tải mẫu 05 kèm theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg, danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Đây là Quyết định mang đến nhiều sự hỗ trợ cần thiết cho người sử dụng và người lao động. Trong tình hình đại dịch Covid-19 kéo dài, việc sản xuất, kinh doanh…

Mẫu 13-HSB, mẫu giấy ủy quyền cho người khác nhận thay chế độ BHXH, BHYT

Người tham gia BHXH, kể cả BHXH bắt buộc hay BHXH tự nguyện. Trong một số trường hợp có thể ủy quyền cho người khác, nhận các chế độ mà mình được hưởng. Các chế độ thường được ủy quyền như: nhận tiền BHXH 1 lần, nhận tiền hoàn trả….. Để thực hiện việc ủy quyền thì, người ủy quyền phải làm mẫu đơn cho…

Hướng dẫn điền mẫu 09-HSB để hưởng chế độ  tử tuất

Khi người tham gia BHXH không may qua đời thì phần đóng BHXH (hay gọi là tiền Tuất) sẽ được thân nhân thừa kế. Tuy nhiên để làm thủ tục nhận được tiền Tuất thì một mẫu biểu quan trọng không thể thiếu đó là mẫu 09-HSB. Mẫu này dùng để kê khai những thân nhân của người tham gia BHXH không may chết. Thông…

Tải mẫu C09-TS, phiếu đề nghị cập nhật thời gian công tác không phải đóng BHXH

Mẫu C09-TS là phiếu đề nghị cập nhật thời gian công tác không phải đóng BHXH. Mẫu C09-TS này trách nhiệm lập thuộc về phòng, tổ quản lý thu lập sau khi có kết quả thẩm định. Mục đích của mẫu này C09-TS này là cập nhật thời gian công tác hưởng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy…

Cách điền mẫu D01-TS kèm theo mẫu D02-TS

Mẫu D01-TS là mẫu để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Mẫu D01-TS được gửi kèm Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai tham gia BHXH,…

Hướng dẫn kê khai mẫu D02-LT, hiệu lực từ ngày 20/8/2020

Ngày 18 tháng 08 năm 2020 BHXH ban hành Quyết định số 1040/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó mẫu D02-LT thay thế cho mẫu D02-TS. Đối với nhiều kế toán thì mẫu này tương đối lạ và có nhiều…

Tải mẫu C18-TS phiếu đề nghị gộp sổ BHXH (hiệu lực từ 01/5/2020)

Mẫu C18-TS được ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 03 năm 2020 của BHXH Việt Nam.Trách nhiệm lập mẫu C18-TS này thuộc về phòng/Tổ cấp sổ, thẻ. Download mẫu C18 về máy Tên mẫu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về C18-TS 27/03/2020 01/05/2020 Download Những trường hợp cần phải lập mẫu C18-TS này: Đối với hồ sơ cộng nối…