Download mẫu 05b-KT theo CV 2236/BHXH-TST về tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc

Mẫu 05b-KT được ban hành kèm theo Công văn số 2236/BHXH-TST ngày 16/8/2022 của BHXH Việt Nam. “Về việc hướng dẫn khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc”. Theo đó đối với các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động hoặc tham gia không đầy đủ thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện các biện pháp để đơn…

Thông báo số 2889/TB-HĐTD, danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn, tuyên dụng viên chức vào làm tại BHXH TP HCM

Ngày 15/9/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 2889/TB-HĐTD. Thông báo ban hành danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Danh…

Tải mẫu TK1-TS theo Quyết định số 490/BHXH ngày 28/3/2023

Mẫu TK1-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 490/BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2023. So với mẫu TK1 kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mẫu TK1 lần này bổ sung hình thức nhận kết quả. Cụ thể,tại mục 11, người tham gia có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau: + Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử; +…

Mẫu 3-CBH theo QĐ 523/QĐ-BHXH, GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 523/QD-BHXH, trong đó sửa đổi bổ sung mẫu 3-CBH. Mẫu giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần. Mục đích của mẫu là để thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong các trường hợp người đang hưởng chết nhưng còn tháng chưa nhận…

Tải mẫu TK1-TS mới nhất 2023, dùng kê khai thông tin người tham gia BHXH

Trong hệ thống mẫu biểu thu của BHXH, có thể mẫu TK1-TS được sử dụng khá thông dụng. Mẫu Tk1 được dùng cho trường hợp lao động tham gia BHXH lần đầu, trường hợp thay đổi thông tin tham gia, đề nghị cấp mất, sổ BHHX, thẻ BHYT… Mẫu TK1-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 595/2017/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam,…

Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 2022 ngành BHXH

Phiếu đánh giá, nhận xét, xếp loại nhằm để Cán bộ quản lý, công chức, viên chức đánh giá tổng quan mọi công việc thực hiện trong năm. Nội dung phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức bao gồm: Chính trị, tư tưởng: Đạo đức, lối sống: Tác phong, lề lối làm việc: Ý thức tổ chức kỷ luật: Kết quả thực hiện…

Tải mẫu số 02-UQ, hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu số 02-UQ ban hành kèm theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH. Mẫu dùng ký hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Tổ chức, dịch vụ thu BHXH, BHYT. Mẫu số 02-UQ quy định đầy đủ phạm vi, trách nhiệm của cơ quan BHXH và Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.…