Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 2022 ngành BHXH

Phiếu đánh giá, nhận xét, xếp loại nhằm để Cán bộ quản lý, công chức, viên chức đánh giá tổng quan mọi công việc thực hiện trong năm. Nội dung phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức bao gồm: Chính trị, tư tưởng: Đạo đức, lối sống: Tác phong, lề lối làm việc: Ý thức tổ chức kỷ luật: Kết quả thực hiện…

Tải mẫu số 02-UQ, hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu số 02-UQ ban hành kèm theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH. Mẫu dùng ký hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Tổ chức, dịch vụ thu BHXH, BHYT. Mẫu số 02-UQ quy định đầy đủ phạm vi, trách nhiệm của cơ quan BHXH và Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.…

Mẫu số 01a-UQ – Danh sách nhân viên của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Mẫu số 01a-UQ – Danh sách nhân viên của Tổ chức dịch vụ. Đây là mẫu được kèm theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH. Mục đích dành để các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT lập danh sách nhân viên của mình gửi cơ quan BHXH. Như vậy trách nhiệm lập mẫu số 01a-UQ thuộc về các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Tải mẫu…

Mẫu danh sách tham gia BHYT đối với Thân nhân Công an, Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ…

Mẫu danh sách định dạng excel, dùng để lập danh sách tăng BHYT cho: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; Công nhân công an; Công dân tạm tuyển; Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ; Sinh viên là người nước ngoài đang…

Mẫu thông báo làm thêm giờ dành cho Công ty/ doanh nghiệp (mẫu số 02/PLIV)

Mẫu thông báo làm thêm giờ dành cho Công ty, doanh nghiệp. Mẫu số 02/PLIV được ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ. Để Công ty, doanh nghiệp có thể tổ chức cho lao động làm thêm giờ để tăng sản xuất kinh doanh thì cần phải làm mẫu này gửi về Sở Lao động – Thương binh và…

Tải mẫu 14-HSB bản Tiếng Anh, dành cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Mẫu 14-HSB bản Tiếng Anh – Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần, dành cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP. Tải mẫu 14-HSB bản Tiếng Anh Tên mẫu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về Mẫu 14-HSB (EN) 31/01/2019 01/05/2019 Xem mẫu 14-HSB – bản Tiếng Việt, đơn…

Mẫu số 03 – Dành cho người lao động quay trở lại thị trường lao động nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Đây là mẫu dành cho người lao động quay trở lại thị trường lao động. Trách nhiệm lập mẫu số 03 thuộc về doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh. Mẫu gồm 3 phần chính: Phần I gồm các thông tin của doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh; Phần II là danh sách người lao…

Mẫu số 02 định dạng excel, Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Để người lao động hưởng được tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Ngoài việc hoàn thiện mẫu số 01 – đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 và niêm yết công…

Tải mẫu số 01, đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo QĐ số 08/2022/QĐ-TTg

Theo như Điều 7 của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, để người lao động có thể nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà. Người lao động phải làm đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều…

Mẫu số 05, mẫu số 06,mẫu số 07 kèm theo quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Đây là Quyết định mang đến nhiều sự hỗ trợ cần thiết cho người sử dụng và NLĐ. Trong tình hình đại dịch Covid-19 kéo dài, việc sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Ngày 06/11/2021,…