Hướng dẫn điền mẫu 09-HSB để hưởng chế độ  tử tuất

Khi người tham gia BHXH không may qua đời thì phần đóng BHXH (hay gọi là tiền Tuất) sẽ được thân nhân thừa kế. Tuy nhiên để làm thủ tục nhận được tiền Tuất thì một mẫu biểu quan trọng không thể thiếu đó là mẫu 09-HSB. Mẫu này dùng để kê khai những thân nhân của người tham gia BHXH không may chết. Thông…

Tải mẫu C09-TS, phiếu đề nghị cập nhật thời gian công tác không phải đóng BHXH

Mẫu C09-TS là phiếu đề nghị cập nhật thời gian công tác không phải đóng BHXH. Mẫu C09-TS này trách nhiệm lập thuộc về phòng, tổ quản lý thu lập sau khi có kết quả thẩm định. Mục đích của mẫu này C09-TS này là cập nhật thời gian công tác hưởng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy…

Cách điền mẫu D01-TS kèm theo mẫu D02-TS

Mẫu D01-TS là mẫu để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Mẫu D01-TS được gửi kèm Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai tham gia BHXH,…

Hướng dẫn kê khai mẫu D02-LT, hiệu lực từ ngày 20/8/2020

Ngày 18 tháng 08 năm 2020 BHXH ban hành Quyết định số 1040/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó mẫu D02-LT thay thế cho mẫu D02-TS. Đối với nhiều kế toán thì mẫu này tương đối lạ và có nhiều…

Tải mẫu C18-TS phiếu đề nghị gộp sổ BHXH (hiệu lực từ 01/5/2020)

Mẫu C18-TS được ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 03 năm 2020 của BHXH Việt Nam.Trách nhiệm lập mẫu C18-TS này thuộc về phòng/Tổ cấp sổ, thẻ. Download mẫu C18 về máy Tên mẫu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về C18-TS 27/03/2020 01/05/2020 Download Những trường hợp cần phải lập mẫu C18-TS này: Đối với hồ sơ cộng nối…

Tải mẫu D02-LT theo QĐ 1040/QĐ-BHXH (định dạng word và excel)

Mẫu D02-LT theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH được BHXH Việt Nam ngày 18 thán 08 năm 2020 đang làm cho các bạn kế toán bối rối. Mẫu D02-LT này dùng để thay thế mẫu D02-TS ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và mẫu này được thêm nhiều cột hơn mẫu D02-TS trước đó. Mẫu D02-LT dùng để đơn vị, doanh nghiệp đăng ký; truy thu, điều…

Tải mẫu 14-HSB theo QĐ 166/QĐ-BHXH, đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần 2020

Nếu bạn là công nhân đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp hay bất kỳ ai tham gia BHXH nhưng vì một lý do nào đó mà bạn ngừng tham gia, nếu thỏa mãn những điều kiện để hưởng BHXH 1 lần thì bạn sẽ phải sử dụng đến mẫu 14-HSB theo QĐ 166/QĐ-BHXH. Tên mẫu biểu Ngày ban hành Ngày hiệu lực…

Tải mẫu D05-TS theo QĐ 505, danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05-TS theo QĐ 505/QĐ-BHXH dùng để đại lý thu lập danh sách những người tham gia BHXH tự nguyện, nói tóm gọn mẫu D03-TS dùng để lập danh sách đối tượng chỉ tham gia BHYT, còn mẫu D05-TS thì ngược lại dùng để lập các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. So với mẫu theo Quyết định 595 thì mẫu lần này có…

Tải mẫu TK3-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH, tờ khai đơn vị tham gia BHXH,BHYT

Nếu mẫu TK1-TS dùng để người tham gia BHXH, BHYT kê khai các thông tin hoặc dùng để điều chỉnh thông tin tham gia thì mẫu TK3-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH là mẫu dành để đơn vị kê khai các thông tin của mình khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị, khi di chuyển địa…

Tải mẫu 01B-HSB theo QĐ 166 để giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức…

Nếu mẫu D02-TS là mẫu dành để đơn vị lập khi tăng, giảm lao động, điều chỉnh chức danh, mức đóng cho người lao động thì mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166 /QĐ-BHXH dùng để giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị. Ngoài ra đây cũng là mẫu dùng để…