Mẫu số 01,mẫu số 02, mẫu số 03 theo Quyết định 688/QĐ-BHXH

Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 668/QĐ-BHXH. Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điều 1 quyết định số 505/QĐ-BHXH.

Trong quyết định kèm theo 03 mẫu biểu, gồm mẫu số 01, mẫu số 02 và mẫu số 03.

+ Mẫu số 1: “V/v báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc”. Mẫu này do cơ quan BHXH lập để đề nghị đơn vị báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi đã gửi mẫu D04e-TS. Đơn vị gửi hồ sơ tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN bằng phương thức điện tử. Gửi Báo cáo tình hình sử dụng lao động và đóng BHXH, BHYT bắt buộc thông qua email.

+ Mẫu số 2: Mẫu này dành cho đơn vị lập. Để báo cáo tình hình BHXH, BHYT bắt buộc khi đã nhận được văn bản từ phái BHXH (mẫu số 1 phía trên). Bên cạnh đó đơn vị gửi kèm theo danh sách lao động thuộc đối tượng tham gia bhxh, bhyt bắt buộc đang tham gia tại đơn vị khác; danh sách lao động không thuộc đối tượng phải tham gia bhxh, bhyt bắt buộc; danh sách lao động thuộc đối tượng phải tham gia bhxh, bhyt bắt buộc nhưng chưa tham gia.

Lưu ý: 02 mẫu này được áp dụng trong trường hợp phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc để phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Trung ương và địa phương mà không thể làm việc trực tiếp với đơn vị thì gửi văn bản yêu cầu đơn vị báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc mẫu số 01, Mẫu số 02.

+ Mẫu số 3: Được áp dụng trong trường hợp phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người. hạn chế tiếp xúc để phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Trung ương và địa phương mà không thể trực tiếp đến đơn vị để đôn đốc, lập Biên bản làm việc hoặc thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng thì gửi văn bản yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động mẫu số 03.

Tên mẫu biểuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
Mẫu số 01, 02, 03Ngày 12/7/2021Ngày 01/07/2021

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: