Mức đóng BHXH năm 2024 của LĐ, mức đóng BHXH của Doanh nghiệp năm 2024

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2024 của người lao động và của Doanh nghiệp là bao nhiêu? có gì thay đổi so với năm 2023? hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Tỉ lệ đóng BHXH, được quy định tại Khoản 1, Điều 85 của luật BHXH (Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH số 58, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tỉ lệ đóng BHYT được quy định tại Điều 18 của văn bản hợp nhất 2089/VBHN-BHXH. (Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2 Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.)

Tỉ lệ đóng BHTN được quy định tại Điều 57 của Luật việc làm số 38/2013/QH13. (Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng; Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những
người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động.

Ghi chú:

  • BHXH: Bảo hiểm xã hội
  • HT: Hưu trí
  • ÔĐ-TS: Ốm đau thai sản
  • TNLĐ-BNN: Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp.
  • BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp

Như vậy, năm 2024 tổng tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động (Công ty, Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị…) là 21,5%, trừ người lao động là cán bộ, công chức, thì đơn vị không phải trích đóng 1% BHTN.

Tổng tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động là 10,5%, trừ người lao động là cán bộ, công chức không phải trích đóng 1% BHTN.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: