Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, khi hưởng hưu có bị cắt trợ cấp TNLĐ?

Ông K sinh năm 1968, ông đang hưởng chế độ Tai nạn lao động từ 07 năm nay, hiện nay ông đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Ông K đang băn khoăn rằng khi ông được hưởng hưu thì có bị cắt giảm chế độ tai nạn lao động đang hưởng?

Người tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng 5 chế độ trong đó có chế độ tai nạn lao động khi người tham gia không may bị tai nạn lao động trong lúc làm việc. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp TNLĐ hằng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng chỉ bị dừng hưởng trong các trường hợp như: Xuất cảnh trái phéo, bị Tòa án tuyên bố mất tích… cụ thể:

Điều 64 Luật BHXH quy định người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị tạm dừng hưởng trong các trường hợp: Xuất cảnh trái phép; bị Tòa án tuyên bố là mất tích; có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật, thì khi cơ quan BHXH nhận được kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì, theo thời hạn cơ quan BHXH sẽ ban hành quyết định chấm dứt hưởng.

Việc xác định người lao động bị tai nạn giao thông có phải là TNLĐ hay không thuộc trách nhiệm của Đoàn điều tra TNLĐ. Trường hợp bạn bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác, nếu được Đoàn điều tra TNLĐ kết luận là TNLĐ và Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên, thì đủ điều kiện xem xét giải quyết chế độ TNLĐ.

Trường hợp ông K đã được giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng và không thuộc các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng, thì ông K được hưởng đồng thời trợ cấp hưu trí và trợ cấp TNLĐ theo quy định.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: