Làm Công ty được 5 tháng không làm nữa có rút được tiền BHXH

Bạn đọc Ksor Rưng, có địa chỉ mail Ksorrung@1234gmail.com có câu hỏi như sau: Tôi đi làm Công ty, làm được 5 tháng không đi làm nữa trong gian đó đã đóng bảo hiểm rồi như vậy mình có thể rút được tiền bảo hiểm đó không?

Làm Công ty 5 tháng có đóng BHXH, giờ không làm nữa có rút được tiền BHXH?

Tham gia BHXH 5 tháng vẫn hưởng được tiền BHXH

Một trong những nguyên tác BHXH là mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH. Nguyên tắc này được thể hiện cụ thể là có đóng BHXH thì được hưởng chế độ; thời gian tham gia đóng BHXH nhiều, mức đóng góp cao thì mức trợ cấp ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, lương hưu, trợ cấp tử tuất và trợ cấp thất nghiệp được hưởng với mức cao và ngược lại.

Như vậy cho dù bạn tham gia BHXH 5 tháng hoặc thậm chí là 01 tháng thì bạn vẫn được rút tiền BHXH mà bạn đã tham gia. Mức hưởng thì dựa vào mức đóng của bạn. Còn thời gian tham gia BHXH dưới 12 tháng thì được tính theo Điều 19 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, cụ thể là:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Trường hợp của bạn tham gia BHXH 05 tháng, mức căn cứ đóng là 5.000.000 thì số tiền được hưởng sẽ là 5.000.000 x 22% x 5 tháng= 5,500,000 đồng.

Lưu ý: Số tiền hưởng chưa tính trượt giá, do bạn không đề cập thời điểm tham gia, và mức hưởng trong trường hợp này không vượt quá 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là ( 5,000,000 x 2 = 10,000,000 đồng).

Điều kiện để được hưởng 05 tháng tham gia BHXH

Với điều kiện bình thường thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.(được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết 93/2015/QH13 của Quốc hội)

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: