Đóng BHXH 38 năm thì mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu tính thế nào?

Bạn đọc “Nguyễn Thanh S”, quê quán: xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Anh S có gửi đến câu hỏi đến Tuvanbhxh như sau: “Tôi đã đóng 38 năm BHXH, năm nay tôi đã đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH, BLLĐ. Tôi có thắc mắc về cách tính mức trợ cấp một lần khi hưu là thế nào? Tuvanbhxh có thể tính hộ tôi được không? Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của tôi là: 7.500.000 đồng. Tôi xin cảm ơn!”

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi trên TUVANBHXH, chúng tôi xin thông tin đến cho bạn như sau:

Chế độ hưu trí là một trong các chế độ BHXH, chế độ này nhằm đảm bảo thu nhập cho NLĐ khi đã hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Theo đó, NLĐ nhận lương hưu hằng tháng, sẽ có thêm nguồn tài chính để chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và chăm sóc sức khỏe cho mình. Bên cạnh việc hưởng lương hưu, nếu NLĐ có số năm đóng BHXH nhất định (theo quy định của Luật BHXH) thì NLĐ có thể nhận được một khoản tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

A – ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI NGHỈ HƯU

Căn cứ Khoản 1 Điều 58 Luật BHXH năm 2014 thì NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Theo đó, căn cứ Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm 2014, Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%; Lao động nam nghỉ hưu năm 2020, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 18 năm đóng BHXH; nghỉ hưu năm 2021, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 19 năm đóng BHXH; nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Do đó, từ năm 2022 trở đi NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu mà muốn nhận được lương hưu hằng tháng với tỷ lệ bằng 75% (mức tối đa) tiền lương tháng đóng BHXH thì:

  • NLĐ nam cần 35 năm đóng BHXH (20 năm đóng BHXH bằng 45%; 15 năm đóng BHXH bằng: 2%*15 = 30%; tổng tỷ lệ là 45% + 15% = 75%).
  • NLĐ nữ cần 30 năm đóng BHXH (15 năm đóng BHXH bằng 45%; 15 năm đóng BHXH bằng: 2%*15 = 30%; tổng tỷ lệ là 45% + 15% = 75%).

Như vậy, để được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu thì NLĐ cần phải có trên số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu (như phân tích trên), tức là NLĐ nam cần đóng BHXH trên 35 năm, NLĐ nữ cần đóng BHXH trên 30 năm.

B – CÁCH TÍNH MỨC TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI NGHỈ HƯU

Căn cứ Khoản 2 Điều 58 Luật BHXH năm 2014 thì mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cụ thể, ta có công thức sau:

NLĐ nữ:

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu từ năm 2022=[ Tổng số năm đóng BHXH30 ]*0.5*Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

NLĐ nam:

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu từ năm 2022=[ Tổng số năm đóng BHXH35 ]*0,5*Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Theo những thông tin mà bạn cung cấp, căn cứ vào quy định trên thì mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của bạn S là: [38 – 35] * 0,5 * 7.500.000 (đồng) = 11.250.000 (đồng).

Như vậy, ngoài lương hưu thì bạn còn được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là 11.250.000 đồng.

Trên đây là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Mong sẽ hữu ích đối với bạn!

Chia sẽ bài viết: