Có 21 năm BHXH nên dừng lại hay đóng tiếp? Mức hưởng hưu thế nào?

Bạn đọc Nguyễn quý dương, địa chỉ mail nguyenquyduong1976@gmail.com có câu hỏi như sau: Tôi năm nay đã đóng Bảo hiểm được 21 năm. Vậy tôi có nên đóng tiếp hay dừng lại? Tuổi thì 48 vậy tôi phải chờ đến đủ tuổi nghỉ hưu la 12 năm nữa. Trong thời gian này tôi đóng tiếp thì mức lương hưu của tôi có cao không ạ?.

Tư vấn BHXH trả lời.

1 – Nên đóng tiếp bảo hiểm hay dừng lại.

Nếu bạn đã tham gia BHXH trên 20 năm, cụ thể là 21 năm trong điều kiện bình thường bạn sẽ không được nhận BHXH một lần. Do các quy định về nhận BHXH lần đều nêu rõ người tham gia sau một năm nghỉ việc mà không tiếp tục tham gia BHXH mà chưa đủ 20 năm, khi có yêu cầu mới nhận được BHXH một lần.

Bạn nên tiếp tục đóng BHXH, nếu không thể tham gia BHXH bắt buộc thì có thể tham gia BHXH tự nguyện. Lý do thời gian 21 năm đóng BHXH bạn sẽ hưởng tỉ lệ lương hưu thấp. Với quy định hiện tại đủ 20 năm BHXH bạn sẽ hưởng lương hưu tương ứng 45%, sau đó nếu tham gia thêm 1 năm sẽ được cộng thêm 2%. Như vậy với 21 năm BHXH thì bạn chỉ nhận được tỉ lệ 47% khi về hưu.

Vì vậy để nhận mức lương hưu cao hơn thì bạn nên đóng tiếp cho đến khi hết tuổi lao động theo quy định.

2 – Khi nào đủ tuổi nghỉ hưu.

Bạn năm nay 48 tuổi, theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thì lộ trình về hưu đối với nam từ năm 2028 trở đi sẽ là 62 tuổi thay vì 60 tuổi như quy định cũ. Như vậy để đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu bạn phải đợi đến năm 62 tuổi tức còn 14 năm nữa.

Tư vấn: Có 21 năm đóng BHXH nên dừng lại hay đóng tiếp?

3 – Mức hưởng hưu như thế nào nếu đóng tiếp?.

Mức hưởng hưu cao hay thấp phải dựa vào 2 yếu tố chính. Mức đóng BHXH, thời gian tham gia. Với mức đóng bạn không đề cập nên chúng tôi không tư vấn cho bạn cụ thể. Vấn đề còn lại là thời gian tham gia. Như đã đề cập tại mục 1. Bạn đã đóng 21 năm BHXH tương ứng với tỉ lệ hưởng hưu là 47%.

Giả sử bạn đóng tiếp tục và liên tục đến đủ tuổi nghỉ hưu, tổng cộng là 14 năm. Tổng thời gian tham goa là 35 năm. Như vậy với quy định mỗi năm tham gia thêm là 2% thì bạn sẽ được cộng thêm 28%, cộng với 47% đã phân tích thì bạn sẽ nhận được tỉ lệ lương hưu là 75% (tỉ lệ hưởng cao nhất). Việc còn lại là mức đóng của bạn. Nếu bình quân mức đóng BHXH của bạn cao thì khi nhân với tỉ lệ hưởng hưu (75%) sẽ có mức hưởng cao và ngược lại.

Trên đây là một số thông tin cho bạn.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: