So sánh số tiền giữa rút BHXH 1 lần với nhận lương hưu hàng tháng

Vấn đề giữa lựa chọn rút BHXH một lần hay tiếp tục đóng BHXH để hưởng hưu là một lựa chọn khó đối với nhiều người tham gia. Bởi rút BHXH một lần có thể giải quyết được bài toán kinh tế trước mắt, tuy nhiên không giải quyết được vấn đề lâu dài về sau. Không đảm bảo được thu nhập ổn định khi về già. Ngoài ra một lý do khác là sự phân vân về số tiền được nhận khi rút một lần và số tiền khi về hưu. Phần lớn nhiều người nghĩ rằng khi nhận hưu hàng tháng chỉ vài triệu nên số tiền hưởng sẽ rất so với nhận một lần.

Bài viết sau sẽ là bài toán cụ thể so sánh số tiền giữa nhận BHXH một lần và hưởng hưu (so sánh của nam và nữ).

Giả sử thời gian tham BHXH là 20 năm (từ năm 2003 đến năm 2022). Mức bình quân lương tháng đóng BHXH là 6.000.00. Giả định người tham gia đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần vào năm 2024. Thì sự khác biệt số tiền giữa nhận một lần và nhận lương hưu như sau:

Căn cứ quy định hiện hành, thì người tham gia BHXH trước năm 2014 sẽ nhận được 1,5 tháng lương bình quân, tham gia sau năm 2024 thì hưởng 2 tháng lương bình quân tháng đóng BHXH. Như vậy số tiền được nhận một lần là : 6.000.000 đồng x (1,5 x 11 năm+2 x 9 năm) = 207.000.000 đồng.

+ Đối với người tham gia BHXH là nam:

Độ tuổi nghỉ hưu đối với nam năm 2024 là 61 tuổi. Tuổi thọ trung bình hiện nay là 71,1 tuổi như vậy giả định số năm hưởng hưu là 10,1 năm tương ứng 121 tháng. Thời gian giam tham BHXH 20 năm tương ứng tỉ lệ hưởng là 45% như vậy mức hưởng hưu là: 121 tháng x (6.000.000 x 45%)= 326.700.000 đồng.

Ngoài số tiền hưởng hàng tháng, người tham gia còn được cấp thẻ BHYT trong thời gian hưởng hưu với chi phí tạm tính là 14,701,500 đồng. Khi người hưởng hưu mất thì thân nhân hưởng được trợ cấp mai táng phí (10 tháng lương cơ sở) tương ứng 18.000.000 đồng. Ngoài ra người thân còn nhận được tối thiểu 3 tháng lương trợ cấp (03 tháng lương trước khi người hưởng mất) tương ứng 8.100.000 đồng.

=> Tổng số tiền được nhận là 367.501.500 đồng.

+ Đối với người tham gia BHXH là nữ:

Độ tuổi nghỉ hưu đối với nữ năm 2024 là 56 tuổi 4 tháng. Tuổi thọ trung bình hiện nay là 76,5 tuổi như vậy giả định số năm hưởng hưu là 20,2 năm tương ứng 242 tháng. Thời gian giam tham BHXH 20 năm tương ứng tỉ lệ hưởng là 55% như vậy mức hưởng hưu là: 242 tháng x (6.000.000 x 55%)= 798.000.000 đồng.

Ngoài số tiền hưởng hàng tháng, người tham gia còn được cấp thẻ BHYT trong thời gian hưởng hưu với chi phí tạm tính là 35.937.777 đồng. Khi người hưởng hưu mất thì thân nhân hưởng được trợ cấp mai táng phí (10 tháng lương cơ sở) tương ứng 18.000.000 đồng. Ngoài ra người thân còn nhận được tối thiểu 3 tháng lương trợ cấp (03 tháng lương trước khi người hưởng mất) tương ứng 9.900.000 đồng.

=> Tổng số tiền được nhận là 862.437.000 đồng.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: