Mức đóng háng tháng 1.337.000, khi về hưu nhận 1.800.000 có đúng không?

Bạn đọc có tên: Nguyễn Văn Minh,mail vanminh@gmail.com có câu hỏi như sau: Tôi năm nay đã đóng bảo hiểm được 20 năm. Mức đóng hàng tháng là 1.337.000 đồng . Tôi sinh năm 1971. Tôi về hưu với sức khỏe 81% mức lương 1.800.000 có đúng không. Mong được giải thích hộ tôi.

Mức hưởng hưu thấp nhất? (ảnh minh họa)

Tuvanbhxh trả lời.

Theo thông tin bạn cung cấp và căn cứ theo điểm b, khoản 1, điều 55 của Luật BHXH số 58. Thì bạn đã đủ điều kiện về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động. (Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên).

Về mức hưởng hưu đối với trường hợp của bạn không dựa vào cách tính bình quân mức đóng BHXH nhân với tỉ lệ hưởng mà thay vào đó được tính theo Khoản 5, điều 56 của luật BHXH số 58.

Cụ thể: Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

Trong đó:

+ Dối tượng tại điểm i khoản 1 Điều 2 nêu trên là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

+ Đối tượng tại khoản 3 Điều 54 là Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

Như vậy nếu bạn không thuộc 02 đối tượng nêu trên thì với mức đóng của bạn khi về hưu sẽ bằng mức lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng). Mức hưu bạn đang hiện hưởng là đúng theo quy định.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: