Bị tai nạn giao thông không phải là tai nạn lao động thì hưởng được gì?

Tai nạn giao thông, là vấn đề rủi ro có thể xảy ra với bất kì ai, không những dẫn đến thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Vậy khi tham gia BHXH bắt buộc thì bạn sẽ được hưởng những quyền lợi nào? Khi tham gia BHXH bắt buộc không may bị tai nạn giao thông thì…

Những điều cần biết về chế độ tai nạn lao động mà người tham gia BHXH cần biết

Chế độ tai nạn lao động là một trong những quyền lợi đặc biệt đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động mà BHXH chú trọng. Đôi khi trong công việc thì luôn có những rủi ro bất ngờ đe dọa sự an toàn của người lao động. Chế độ tai nạn lao động sẽ góp phần chia sẻ gánh nặng này. Chế độ…