Có điều chỉnh lương cho  người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tai nạn lao động?

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP. Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Với mức điều chỉnh là 7,4% mức lương đang nhận, còn đối với những người hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 sau khi thực hiện điều chỉnh 7,4% sẽ được tăng…

Hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ, BNN năm 2022

Chắc hẳn những rủi ro xảy ra trong khi NLĐ làm việc là điều không ai mong muốn nhưng không có nghĩa là không xảy ra đối với NLĐ. Do đó, nắm bắt được các quy định về chế độ TNLĐ, BNN sẽ giúp NLĐ có thêm những kiến thức cần thiết nếu lỡ may gặp phải các rủi ro khi làm việc thì sẽ…

Đối tượng và Điều kiện hưởng chế độ TNLĐ, BNN năm 2022

Như chúng ta đã biết, bất cứ công việc nào thì NLĐ đều có thể gặp rủi ro, tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn. Để chia sẻ những điều không may này thì chế độ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) là một trong những chế độ BHXH hữu ích đối với NLĐ. Theo đó, TNLĐ là tai nạn gây tổn…

Những điều cần biết về chế độ tai nạn lao động mà người tham gia BHXH cần biết

Chế độ tai nạn lao động là một trong những quyền lợi đặc biệt đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động mà BHXH chú trọng. Đôi khi trong công việc thì luôn có những rủi ro bất ngờ đe dọa sự an toàn của người lao động. Chế độ tai nạn lao động sẽ góp phần chia sẻ gánh nặng này. Chế độ…