Người lao động bị cách ly y tế có được hưởng chế độ ốm đau?

Hiện nay, không ít người lao động phải nghỉ việc do ở trong khu phong tỏa hay khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19. Vậy trong thời gian cách ly người lao động có được hưởng chế độ ốm đau từ Bảo hiểm xã hội hay không?

Chế độ ốm đau là một trong năm chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên để xem mình có được hưởng chế độ ốm đau không thì người tham gia cần phải xem lại điều kiện hưởng chế độ ốm đau.

cách ly y tế có được hưởng chế độ ốm đau
Bị cách ly y tế có được hưởng chế độ ốm đau?

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau:

Theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng như sau:

  • Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. (Lưu ý: Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.)
  • Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Ngoài ra, thì việc hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ khi thuộc những trường hợp được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp giấy ra viện hoặc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ ốm đau. Theo Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh lao động quy định cách ghi Giấy ra viện, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (hồ sơ hưởng chế độ ốm đau): Nội dung chẩn đoán phải mô tả cụ thể về tình trạng sức khỏe hoặc ghi tên bệnh.

Do vậy, đối với người lao động được yêu cầu cách ly y tế mà không bị mắc bệnh, không phải là trường hợp ốm đau và không phải điều trị thì không được hưởng chế độ ốm đau. Vì thế, hiện vẫn chưa được giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho người cách ly y tế mà không bị nhiễm bệnh. 

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

  1. Toi bi Covid duoc cap giay hoan thanh cach ly y te tai nha khi tram y te test nhanh ( xet nghiem am tinh ngay thu 15 ). BHXH khong cho toi duoc thanh toan nghi om dau. Tram y te Phuong toi noi mau xac nhan y te luc do chi nhu vay ( thoi diem 11/9/2021). Nho anh chi em cho toi loi giai.

    1. Để thanh toán được chế độ ốm đau phải có giấy xác nhận “nghỉ việc hưởng chế độ bhxh” bạn nhé. Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly không làm căn cứ để thanh toán được. Xin thông tin đến bạn