Infographic – Chế độ BHXH khi người lao động bị mắc Covid-19

Hiện nay rất nhiều người lao động đang quan tâm vấn đề hưởng chế độ BHXH khi bản thân không may bị mắc Covid-19. Tuy nhiên nhiều người lao động vẫn nhầm lẫn đây là chế độ được BHXH hỗ trợ, không biết rằng đây là thuộc chế độ ốm đau.

Do đó hồ sơ thủ tục để thanh toán khi bị mắc Covid-19 (theo quy định hiện hành) vẫn thực hiện như chế độ ốm thông thường.

Dưới đây là Infographic tổng quan về chế độ BHXH đối với người lao động bị mắc Covid-19.

hưởng chế độ bhxh khi mắc Covid

Từ hình ảnh trên đã chi tiết hồ sơ, quy trình, thủ tục, thời gian, mức hưởng đối với chế độ BHXH khi người lao động bị mắc Covid-19. Đồng thời nếu người lao động đã hưởng hết ngày nghỉ ốm đau trong năm (tính theo năm tham gia BHXH: Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên) thì người lao động còn được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe nếu sức khỏe còn yếu sau khi mắc Covid.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: