Download Nghị định 75/2023/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Tải Nghị định 75/2023/NĐ-CP Một số nội dung của Nghị định 75/2023/NĐ-CP Điều…

Tiếp tục điều chỉnh thông tin nhân thân đối với người đang hưởng BHXH hàng tháng không đúng với CCCD

Hiện nay dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT đều được xác thực với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Tuy nhiên có nhiều trường hợp thông tin người đang hưởng BHXH hằng tháng (hưu trí, trợ cấp tuất hàng tháng…) không đúng với thông tin trên CCCD. Ngày 05/09/2023, BHXH Việt Nam đa ban hành Công văn số 2754/BHXH-CSXH “V/v cấp…

BHXH TP Cần Thơ thông báo việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8/2023

Ngày 27/7/2023, Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ đã ban hành Thông báo số 232/TB-BHXH. Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8/2023. Tải Thông báo 232/TB-BHXH của BHXH TP Cần Thơ. Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về Thông báo số 232/TB-BHXH. Ngày 27/7/2023 Ngày 27/7/2023 Toàn văn Thông báo 232/TB-BHXH…

Toàn văn Nghị định 24/2023/NĐ-CP về tăng lương cơ sở lên mức 1,800,000

Ngày 14 tháng 05 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Sau nhiều thông tin về việc tăng lương cơ sở lên 1,800,000 thì nay đã có Nghị định chính thức quy định. Tải Nghị định 24/2023/NĐ-CP về tăng lương cơ sở.…

Tải Quyết định số 490/QĐ-BHXH, sửa đổi, bổ sung quy trình thu, quản lý sổ, thẻ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 490/QĐ-BHXH, sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày…

Quyết định 2222/QĐ-BHXH, quy định mức chi thù lao BHYT, BHXH và BHYT ở các cơ sở giáo dục

Quyết định số 2222/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các cơ sở giáo dục. Mức chi thù lao BHXH tự nguyện, BHYT theo từng nhóm đối tượng tại Quyết định này cho tổ chức dịch vụ thu để thực hiện các công việc:…

Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với các cơ sở y tế công lập

Nghị quyết của Quốc hội đã thông qua việc từ 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị. Để cụ thể Nghị quyết này, ngày 15 tháng 02 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP.…