Toàn văn Nghị định 24/2023/NĐ-CP về tăng lương cơ sở lên mức 1,800,000

Ngày 14 tháng 05 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Sau nhiều thông tin về việc tăng lương cơ sở lên 1,800,000 thì nay đã có Nghị định chính thức quy định. Tải Nghị định 24/2023/NĐ-CP về tăng lương cơ sở.…

Tải Quyết định số 490/QĐ-BHXH, sửa đổi, bổ sung quy trình thu, quản lý sổ, thẻ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 490/QĐ-BHXH, sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày…

Quyết định 2222/QĐ-BHXH, quy định mức chi thù lao BHYT, BHXH và BHYT ở các cơ sở giáo dục

Quyết định số 2222/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các cơ sở giáo dục. Mức chi thù lao BHXH tự nguyện, BHYT theo từng nhóm đối tượng tại Quyết định này cho tổ chức dịch vụ thu để thực hiện các công việc:…

Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với các cơ sở y tế công lập

Nghị quyết của Quốc hội đã thông qua việc từ 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị. Để cụ thể Nghị quyết này, ngày 15 tháng 02 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP.…

Toàn văn Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, quy định mức “Trượt giá” năm 2023

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH. Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, trước đó đã có dự thảo mức “trượt giá BHXH” áp dụng trong năm 2023. Tải Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Ngày ban hành…

Toàn văn Quyết định 6696/QĐ-TLĐ, hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm, mất việc, tạm hoãn hợp đồng.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNGVIỆT NAM——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 6696/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ GIẢM THỜI GIAN LÀM VIỆC, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG…

Toàn văn Nghị quyết 103/NQ-CP, hỗ trợ giáo viên ngoài công lập do ảnh hưởng Covid-19

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống người dân, cán ộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là người lao động). Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ quan trọng và kịp thời điển giúp người lao động vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, giúp ổn định đời sống,…