Toàn văn Nghị quyết 116/NQ-CP, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 24 tháng 09 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP. Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nghị quyết tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng…

Tải Quyết định số 811/QĐ-BHXH, quy định việc cấp thẻ BHYT không thay đổi thông tin

Ngày 16 tháng 08 năm 2021. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 811/QĐ-BHXH. Để sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành…

Toàn văn Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính Phủ quy định chi tiết việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch…

Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH, sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Hiện nay Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, đang là Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH số 58/2014/QH13 . Tuy nhiên cho đến nay thì có một số điểm chưa thật sự phù hợp, cần thay đổi theo hướng có lợi hơn cho người tham gia. Ngày 07 tháng 07 năm 2021 vừa qua. Bộ Lao động thương binh và…

Quyết định 688/QĐ-BHXH sửa đổi QĐ 505, thực hiện thu khi bị giản cách xã hội

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Để đảm bảo vừa hoàn thành công việc vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Thì ngày 12 tháng 07 năm 2021. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành Quyết định số 688/QĐ-BHXH. “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điều 1 quyết định số 505/QĐ-BHXH…

Quyết định số 222/QĐ-BHXH. Về việc công bố bộ thủ tục hành chính

Ngày 25 tháng 02 năm 2021. Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 222/QĐ-BHXH. Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thay thế cho các Quyết định, số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015, Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 và Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong Quyết định này có…

Tải Quyết định 1666/QĐ-BHXH, ban hành mẫu thẻ BHYT mới từ 01/04/2021

Ngày 03 tháng 12 năm 2020. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT mới. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/04/2021. Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về Quyết định 1666/QĐ-BHXH 03/12/2020 01/04/2021 DOWNLOAD Theo đó kích thước, chất liệu và hình thức của mẫu thẻ BHYT…

Tải Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tăng tuổi nghỉ hưu hiệu lực từ 01/01/2021

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về việc quy định tuổi nghỉ hưu. Đây dược xem là Nghị định có ảnh hưởng đến người lao động nhiều nhất. Nếu như hiện tại lao động làm việc trong điều kiện bình thường nam sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60 mươi và nữ nghỉ hưu ở tuổi 55, thì…

Tải Nghị định 146/2018/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện  Luật BHYT

Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018: “quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”. >> Xem thêm Luật BHXH số 58/2014/QH13 >> Quyết định 166/QĐ-BHXH Nghị định 146/2018/NĐ-CP bao gồm 10 chương và 43 điều. Trong Nghị định quy định chi tiết những đối tượng tham gia BHYT, nhóm nào…

Tải quyết định 166/QĐ-BHXH, ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Quyết định 166/QĐ-BHXH được ban hành 31 tháng 01 năm 2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định 166/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã…