Lao động nữ nhận tiền thai sản có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Thuế TNCN là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Như thế thì khi người lao động sinh con được hưởng các trợ cấp từ chế độ thai sản có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Trường hợp này sẽ được quy định như thế nào?

Mức hưởng chế độ thai sản

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con 06 tháng.

Lao động nữ sinh con đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi sẽ được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định. Căn cứ tại Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 

Mức hưởng chế độ thai sản mỗi tháng của lao động nữ sinh con bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Tiền thai sản có phải đóng thuế TNCN ?

Căn cứ vào Điểm b.6 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/08/2013 quy định về các khoản phụ cấp, trợ cấp, các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương phải chịu thuế TNCN trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

  • Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
  • Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản;
  • Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng;
  • Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Có thể thấy, dựa theo quy định trên thì khoản thu nhập được hưởng từ chế độ thai sản không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: