Tham gia BHXH 6 tháng, đã nghỉ việc, đang mang thai 8 tháng có được hưởng thai sản?

Bạn đọc tên Phương Thúy, địa chỉ mail phuongthuy@gmail.com gửi đến câu hỏi như sau:. Mình tham gia bảo hiểm xã hội được 6 tháng, công ty hết đơn hàng và đóng cửa nên chấm dứt hợp đồng. Hiện tại mình có thai 8 tháng như vậy mình có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không, và thủ tục như thế nào?.

Tư vấn BHXH xin tư vấn cho bạn như sau:

1 – Có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Với thông tin bạn cung cấp, bạn không nêu rõ cụ thể 06 tháng bạn tham gia BHXH là từ tháng nào đến tháng nào. Đồng thời cũng chưa nêu ngày dự sinh, nên ở đây chúng tôi giả sử bạn tham gia 6 tháng BHXH từ tháng 04/2023 đến tháng 09/2023. Thời điểm tháng 10/2023 bạn đã nghỉ việc và đã mang thai 8 tháng, dự sinh sẽ là tháng 11/2023.

Theo Điều 31 của Luật BHXH số 58, lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của bạn sẽ căn cứ vào điểm b, khoản 1, điều 9 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Đối chiếu với các quy định trên, nếu bạn sinh con trong tháng 11/2023 (bất kể ngày nào trong tháng). Thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Do thời gian 12 tháng trước khi sinh (từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023), bạn đã có 6 tháng tham gia BHXH.

2 – Thủ tục hưởng thai sản khi đã nghỉ việc.

Khi xác định bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, thì bạn cần quan tâm đến thủ tục để thụ hưởng.

Căn cứ điểm 2.3 khoản 2 Điều 4 Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, thì hồ sơ bạn cần chuẩn bị là Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con…

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: