Sắp tới người lao động rút BHXH 1 lần sẽ giảm 1/2 mức hưởng?

Theo Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015. Thì người tham gia BHXH sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi hội tụ các điều kiện : Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo…

Tổng quát chế độ thai sản 2021 dành cho nam và nữ

Chế độ thai sản là 01 trong những chế độ của người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chế độ thai sản có nhiều quy định như điều kiện hưởng thai sản, thời gian hưởng thai sản, mức hưởng chế độ thai sản, hồ sơ hưởng chế độ thai sản…. Trong chế độ thai sản thì có chế độ thai sản cho nữ…

Phiên bản VssiD 1.5.3 bổ sung những tính năng mới hữu ích

Ngày 14 tháng 05 năm 2021 Ứng dụng VssiD – Bảo hiểm xã hội số đã được BHXH Việt Nam nâng cấp. Bản nâng cấp mới nhất là 1.5.3 tương thích cho hệ điều hành Android 4.1 trở lên. Với phiên bản VssID 1.5.3 đã bổ sung chức năng cho phép người dùng đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH ngay trên…

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXh năm 2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020 Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã ban hành Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội. Những ai được hưởng mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng (gọi là tiền trượt giá bhxh 2021) BHXH ? Theo Điều 1 của Thông…

Những thay đổi tuổi hưu, tỉ lệ hưu 2021, mức hưởng BHYT 2021

Từ ngày 01/01/2021 có những chính sách BHXH, BHYT mới hiệu lực, nếu bạn muốn nghỉ Hưu hoặc đi khám chữa bệnh thì hãy tham khảo những thay đổi này. 1. Tăng tuổi nghỉ hưu Theo Nghị định 135 của Chính phủ. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được quy định như sau: Đối với…

Những thay đổi độ tuổi, tỷ lệ lương hưu có hiệu lực từ 01/01/2021

Từ ngày 01/01/2021 một số chính sách liên quan đến chế độ BHXH sẽ có hiệu lực và sẽ có một số thay đổi so với năm 2020. Nhưng thay đổi chủ yếu tập trung vào tuổi nghỉ hưu 2021 và tỉ lệ hưởng hưu. Tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Đối với điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ…

Tỉ lệ hưởng lương hưu từ năm 2021 đối với nam như thế nào?

Ông Thanh sinh ngày 20/02/1961 và có thời gian tham gia BHXH 24 năm, vậy ông Thanh khi nào được hưởng lương hưu và tỉ lệ hưởng lương hưu và bao nhiêu? Theo Điều 54 của Luật BHXH số 58, với người lao động tại điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH, làm việc trong điều…

Nghỉ hưu từ 01/01/2021: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi vẫn chưa được nghỉ!

Từ 01/01/2021 sẽ có sự điều chỉnh về độ tuổi nghỉ hưu, nếu như hiện tại, lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì nam sẽ nghỉ hưu nếu đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi thì từ năm 2021 sẽ không còn được như vậy. Cụ thể đối với lao động nam đủ 60 tuổi sẽ không được nghỉ hưu từ…

Nhận tiền BHXH 1 lần khi đóng BHXH tự nguyện lời hay lỗ?

BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Khi đã tham gia BHXH thì phần lớn nhiều người sẽ…