Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận làm căn cứ hưởng BHXH đối với NLĐ điều trị Covid-19

Ngày 19/11/2021, Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y Tế) ban hành Công văn 1492/KCB-PHCN&GĐ về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ. Gửi đến các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành; các bệnh viện trường Đại học và Ban chính sách xã hội- BHXH Việt Nam.

Do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế nhận được Công văn số 2989/BHXH-CSXH đề ngày 24/9/2021 của BHXH Việt Nam về việc hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH đối với NLĐ điều trị Covid-19 do Văn phòng Bộ chuyển đến.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (ngoại trú) – ảnh minh họa

Trong đó, BHXH Việt Nam phản ánh một số cơ sở y tế, (bao gồm cả bệnh viện dã chiến) đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng BHXH đối với NLĐ, chỉ định cho bệnh nhân điều trị ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Nhằm để đảm bảo quyền lợi của NLĐ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Các bệnh viện trường Đại học; Giám đốc các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh (bao gồm cả Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19) triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thực hiện theo đúng quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30 ngày. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

3. Đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT nêu trên do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp cho NLĐ nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh và cấp các giấy tờ khác mà BHXH đã tiếp nhận, đề nghị Ban Chính sách xã hội – BHXH Việt Nam phối hợp chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn NLĐ hoàn thiện hồ sơ và xem xét, giải quyết chế độ BHXH theo đúng các quy định của pháp luật.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn