Tỉ lệ đóng BHXH năm 2023 của người lao động và đơn vị

Năm 2023 với nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến người lao động. Từ năm 2023 độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ sẽ tăng (đối với nam là 60 tuổi 09 tháng và đối với nữ là 56 tuổi). Bên cạnh đó là việc tăng lương cơ sở cũng sẽ có tác động đến người lao động đang hưởng lương theo hệ số.

Vậy tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động và đơn vị sử dụng có gì thay đổi so với năm 2022?.

Tỉ lệ đóng BHXH, được quy định tại Khoản 1, Điều 85 của luật BHXH (Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH số 58, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tỉ lệ đóng BHYT được quy định tại Điều 18 của văn bản hợp nhất 2089/VBHN-BHXH. (Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2 Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.)

Tỉ lệ đóng BHTN được quy định tại Điều 57 của Luật việc làm số 38/2013/QH13. (Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng; Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những
người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao đ).

Tóm lại tỉ lệ đóng BHXH năm 2023 của người lao động và người sử dụng lao động theo bảng dưới đây.

Bảng tỉ lệ đóng BHXH năm 2023

Chú thích:

  • BHXH: Bảo hiểm xã hội
  • HT: Hưu trí
  • ÔĐ-TS: Ốm đau thai sản
  • TNLĐ-BNN: Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp.
  • BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: