Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/7/2022 đến 30/9/2022 của NLĐ và đơn vị

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp đang đóng BHXH được giảm 0,5% quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) dựa trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Thời gian thực hiện giảm quỹ BHTNLĐ-BNN là 12 tháng, kể từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Như vậy từ ngày 01/07/2022 trở đi các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng quỹ BHTNLĐ, BNN mức đóng bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN.

Căn cứ như trên, có thể tổng kết tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động và sử dụng lao động từ ngày 01/07/2022 đến 30/09/2022 như sau:

Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/7/2022 đến 30/9/2022 của NLĐ và đơn vị

Tổng tỉ lệ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN của người lao động là 10,5%, tỉ lệ trích nộp của người sử dụng lao động là 20,5%.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn