Làm hồ sơ rút BHXH một lần thì bao lâu nhận được tiền?

Bạn đọc hỏi: Mình đã nộp hồ sơ để nhận BHXH một lần rồi, vậy khoảng bao lâu mình được lãnh tiền vậy ạ?

Tuvanbhxh thông tin đến bạn:

Căn cứ Khoản 4 Điều 110 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về thời hạn giải quyết hưởng lương hưu, BHXH một lần như sau:

“4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng BHXH một lần, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Mặc khác, tại điểm b Khoản 1.1.2 Điều 7 Quyết định số 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

“b) Thời hạn giải quyết:

b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định”.

Giả sử, trường hợp không giải quyết thì cơ quan BHXH có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Nếu NLĐ chưa nhận được tiền thì có thể do lỗi trong quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan BHXH, sau đó, cơ quan có thể đề nghị NLĐ cung cấp lại thông tin hoặc hẹn bạn đến cơ quan BHXH để kiểm tra lại quá trình xử lý hồ sơ để đảm bảo giải quyết kịp thời quyền lợi cho NLĐ.

Như vậy, nếu bạn đã nộp đủ hồ sơ thì sau 5 ngày làm việc (hoặc bạn có thể chờ đến 10 ngày) kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ thì bạn sẽ được nhận tiền BHXH 1 lần (nếu có lỗi trong quá trình xử lý hồ sơ thì cơ quan BHXH sẽ liên hệ cho bạn).

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: