49 tuổi nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế có nhận được lương hưu?

Bạn đọc có địa chỉ mail dhhailx@gmail.com gửi câu hỏi như sau: Tôi năm nay 49 tuổi, đã đóng BHXH 28 năm. Nếu tôi xin nghỉ hưu theo diện tinh giản biên chế thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu không? Những chế độ được hưởng nếu có theo quy định. Xin cảm ơn.

TUVANBHXH xin chia sẽ với bạn như sau:

Lưu ý: Do thông tin bạn cung cấp không nói rõ là nam hay nữ nên chúng tôi giả sử bạn là nam.

Hiện tại vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều Công chức, viên chức đã lựa chọn phương án nghỉ việc trước tuổi. Với Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ đã giúp cho nhiều lao động nghỉ trước tuổi nhưng vẫn hưởng nhiều quyền lợi. Trong đó phải kể đến là trợ cấp cho những năm nghỉ trước tuổi và không bị trừ tỉ lệ nghỉ hưu khi nghỉ trước tuổi.

Đối với trường hợp của bạn vừa nêu. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì bạn sẽ nhận  trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm và  trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Do bạn không nằm “trong khung” đủ điều kiện về hưu nên bạn sẽ phải “chờ” đến hết tuổi lao động để hưởng hưu. Do bạn chỉ đóng BHXh 28 năm (Để hưởng được 75% lương hưu thì nam phải đóng 35 năm BHXH nữ là 30 năm). Nên bạn sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng hưu trí khi hết tuổi lao động là 14%, bạn sẽ hưởng 61% khi đủ tuổi.

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Trích Khoản 1, Điều 10 của Nghị định 108

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/