Quá trình tham gia BHXH hiển thị không đầy đủ trên ứng dụng VssID – BHXH số

Hiện nay nhiều người tham gia BHXH đã có thể tự theo dõi quá trình đóng của mình trên ứng dụng VssID. Trên ứng dụng thể hiện đầy đủ thời gian tham gia, mức đóng tương ứng từng thời gian. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều trường hợp quá trình tham gia BHXH hiển thị không đầy đủ trên ứng dụng.

Trường hợp người lao động thường gặp nhất là chỉ thể hiện thời gian tham BHXH gần nhất hoặc thời gian đang tham gia mà không thể hiện thời gian tham gia trước đó.

Đã có nhiều phản ánh gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam phản ánh việc thiếu quá trình đóng, nên từ đó BHXH Việt Nam đang khẩn trương khắc phục kỹ thuật nội dung này để trên ứng dụng VssID hiển thị đầy đủ thời gian tham gia đóng BHXH của từng người lao động.

Tại Công văn số 2149/BHXH-CNTT ngày 08/8/2022, BHXH Việt Nam yêu cầu: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cán bộ thu, giải quyết chế độ BHXH, giám định BHYT,… thực hiện rà soát trên các phần mềm được giao theo dõi, quản lý nhằm đảm bảo việc quản lý thông tin người tham gia, giải quyết chế độ BHXH, thanh toán chi phí KCB BHYT được thực hiện theo đúng quy trình do BHXH Việt Nam quy định, tránh việc thiếu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN (do chưa chốt sổ và cộng nối thời gian tham gia ở các đơn vị cũ về đơn vị tham gia hiện tại của người lao động), thiếu thông tin thụ hưởng chế độ BHXH, lịch sử KCB BHYT hoặc thông tin chưa chính xác. 

Đối với các trường hợp đã xác minh thông tin người dân phản ánh là chính xác, nhưng BHXH tỉnh không thể điều chỉnh trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, đề nghị liên hệ về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để được phối hợp, giải quyết.  

Như vậy trường hợp khi quá trình tham gia BHXH hiển thị không đầy đủ trên VssID, người tham gia có thể liên hệ với BHXH để được cập nhật đầy đủ.

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/