Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 10/2022 khi kết thúc giảm 1% quỹ BHTN

Từ tháng 07/2022 vừa qua, khi chính sách giảm 0,5% quỹ Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) hết hiệu lực, thì các đơn vị sử dụng lao động đã phải điều chỉnh mức trích nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng. Nhưng các đơn vị vẫn còn được giảm 1% vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho đến hết tháng 09/2022.

Như vậy kể từ ngày 01/10.2022 trở đi, các đơn vị sử dụng lao động sẽ phải trích nộp như quy định của luật BHXH. Cụ thể mức trích nộp của người lao động và đơn vị sử dụng lao động từ tháng 10/2022 như sau:

tỷ lệ đóng BHXH
Tỷ lệ trích nộp BHXH từ tháng 10/2022

Như bảng trên, người lao động sẽ phải đóng tổng cộng 10,5% trên mức đóng BHXH, trong đó: 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 1% vào quỹ BHTN, và 1,5% vào quỹ BHYT. Đối với đơn vị sử dụng lao động, tổng cộng các mức đóng sẽ là 21,5%, tróng đó 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất, ; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ TNLĐ-BNN và 3% vào quỹ BHYT.

Việc giảm 1% đóng vào quỹ BHTN cho đơn vị sử dụng lao động được thực hiện theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Các bạn đang là kế toán nên nắm quy định này để thực hiện trích nộp cho đúng theo quy định.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: