Thuật ngữ tiếng Anh về bảo hiểm xã hội, từ vựng Tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm xã hội

Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP, ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định: Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo…

Danh sách các địa bàn thuộc vùng lương tối thiểu II năm 2022

Theo phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, quy định các địa bàn thuộc Tỉnh, Thành phố thuộc vùng lương tối thiểu II. Dưới đây là danh sách cụ thể các vùng lương tối thiểu II năm 2022. Các địa bàn thuộc vùng lương tối thiểu II của Hà nội – Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội; Ngoại trừ các địa…

06 Lợi ích mà NLĐ được hưởng khi tăng lương tối thiểu vùng

Như chúng ta đã biết, sau 02 năm không tăng lương cùng với dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt, nguồn thu nhập của một số bộ phận NLĐ. Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP thì đến ngày 01/7/2022 sẽ là thời điểm bắt đầu áp dụng tăng lương tối thiểu vùng. Thấy rằng, sự điều tiết hài hòa của…

Danh mục Địa bàn áp dụng Mức lương tối thiểu từ ngày 01/7/2022

Ngày 12/6/2022 phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ký thay Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Với việc quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng…

Vùng 1 gồm những tỉnh nào 2022 theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP?

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó mức lương tối thiểu vùng được quy cụ thể theo các vùng. Vùng Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) Vùng I 4.680.000 22.500 Vùng II 4.160.000 20.000 Vùng III 3.640.000 17.500…

Những đối tượng nào được tăng lương tối thiểu vùng?

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, sẽ tối thiểu vùng sẽ tăng. Tuy nhiên nhiều người lao động không biết mình có nằm trong đối tượng được tăng lương tối thiểu vùng hay không?. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương…

Lao động tự do có được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ?

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 08) đang được nhiều lao động quan tâm. Hiện tại 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch (theo Điểm b Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 08) đã có các…

Xác nhận BHXH Mẫu số 02, Mẫu số 03 hỗ trợ tiền thuê nhà ở TP Hồ Chí Minh như thế nào?

Thực hiện Quyết định sô 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ngày 29 tháng 04 năm 2022., BHXH Thành Phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2219/BHXH-QLT “V/v hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền…

Lương tối thiểu vùng tăng lên bao nhiêu từ ngày 01/07/2022?

Hơn 02 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nặng nề, làm cho tình hình kinh doanh của các Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên lương tối thiểu vùng vẫn không được tăng. Tuy nhiên hiện nay các mức phí sinh hoạt ngày càng tăng, lương vùng hiện tại đã không còn đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người lao…

Người tham gia BHXH, BHYT phải bổ sung CCCD/ số định danh cá nhân khi đến làm thủ tục

Để thực hiện mục tiêu “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong…