Địa chỉ mới của BHXH TP Hồ Chí Minh từ ngày 01/4/2024

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Thông báo số 1785/TB-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2024 về việc di đời trụ sở làm việc. Theo đó từ ngày 01/4/2024, trụ sở mới của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh là Số 05, Đường Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn văn Thông báo như sau:

Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo ngành Bảo hiểm xã hội phía Nam, Trụ sở Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, Dự án đã được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:

  • Kể từ ngày 01/4/2024, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chuyển về làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại của cơ quan, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố và các Phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố không thay đổi.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân biết để thuận tiện liên hệ trong công việc.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: