Người thụ hưởng đang “sốt ruột” chờ văn bản điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024. Trong đó tại Khoản 1, Điều 3 của Nghị quyết về thực hiện chính sách tiền lương có nội dung;

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Theo nội dung trên thì từ ngày 01/7/2024 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ được điều chỉnh, việc này cũng được thực hiện thường xuyên các năm (trừ các năm do ảnh hưởng của dịch Covid). Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm tăng cũng như mức tăng lương hưu và trợ cấp BHXH. Nên nhiều người đang thụ hưởng rất mong mỏi do chưa tròn 20 ngày nữa là hết tháng 6.

Một số ý kiến của bạn đọc trên báo NLĐ:

Còn 20 ngày nữa là đến thời điểm điều chỉnh lương hưu mà chưa chốt tăng bao nhiêu %.

Một bạn đọc thắc mắc:

Đã gần đến ngày 1/7/2024 mà chính phủ vẫn chưa ra nghị định điều chỉnh lương hưu, như vậy việc tăng lương hưu từ ngày 1/7/2024 sẽ bị lùi phải không ?

Việc cải cách tiền lương đã bàn từ lâu, rồi tạm hoãn suốt mấy năm dịch bệnh nhưng vẫn không chuẩn bị chu đáo, giờ sắp đến thời điểm áp dụng cảm thấy làm gấp gáp, vội vàng…

Tuy nhiên cũng có ý kiến lạc quan:

Không có câu chuyện lùi cách tính lương hưu mới, nếu Nghị định hướng dẫn ra chậm thì cũng vẫn tính được lấy mốc thời gian từ 1-7-2024, sau đó có chậm thì vẫn được truy lĩnh theo mốc thời gian này!

Quả thật khi chủ trương điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH đã có, thì cho dù các văn bản quy định có ban hành chậm thì hiệu lực vẫn thực hiện từ ngày 01/7/2024 và có thể sẽ truy lĩnh nếu như văn bản chính thức ban hành chậm so với thời điểm điều chỉnh tăng.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: