(Đề xuất), 3 nhóm đối tượng sẽ tăng lương hưu, người hưởng trước năm 1995 sẽ được tăng cao

Theo đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), có 3 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương hưu từ ngày 1/7/2024. Đây là một phần trong nỗ lực điều chỉnh chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mức sống phù hợp cho người nghỉ hưu sau khi cải cách tiền lương được thực hiện. Dự kiến, việc tăng lương hưu sẽ bảo đảm sự công bằng, hài hòa giữa người đang làm việc và người về hưu, đồng thời có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho những đối tượng đặc biệt (hưởng hưu trước năm 1995).

>> Dự thảo mức đóng BHYT khi Luật sửa đổi

đối tượng sẽ tăng lương hưu
Bộ Lao động đề xuất 3 nhóm đối tượng được tăng lương hưu (ảnh minh họa)

Đối với nhóm người nghỉ hưu thông thường sau ngày 1/7/2024, mức tăng lương hưu sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu. Điều này có nghĩa là, người về hưu từ các khu vực có mức lương cao hơn sẽ nhận được mức tăng lương hưu tương ứng.

Ví dụ, người từng làm việc tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng sẽ có mức tăng lương hưu cao hơn so với người từ các vùng nông thôn, miền núi. Điều này nhằm bảo đảm sự công bằng, tương quan giữa mức lương và mức sống trước và sau khi nghỉ hưu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh việc điều chỉnh lương hưu không thấp hơn 50% so với mức tăng lương sau cải cách tiền lương để đảm bảo hài hòa, cân đối, không để người nghỉ hưu bị đẩy xa hơn, thiệt thòi.

Bên cạnh đó, mức tăng lương hưu cũng sẽ được điều chỉnh để hài hòa giữa người cùng chức vụ, cùng ngạch lương trước và sau ngày 1/7/2024. Điều này nhằm tránh tình trạng chênh lệch quá lớn giữa người về hưu sớm và người về hưu muộn.

Ví dụ, hai người cùng là giáo viên trung học, người thứ nhất về hưu vào năm 2023 sẽ có mức lương hưu thấp hơn đáng kể so với người thứ hai về hưu vào năm 2025. Vì vậy, người về hưu sớm sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu để đạt mức tương đương với người về hưu muộn hơn.

Đối với nhóm người đã nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024, Nhà nước sẽ áp dụng chính sách bù đắp để giảm bớt khoảng cách giữa những người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương.

Chính sách bù đắp này nhằm mục đích đảm bảo mức sống của người về hưu sớm không bị tụt hậu quá xa so với người về hưu muộn hơn. Việc áp dụng chính sách này cũng thể hiện sự nhất quán của Nhà nước trong đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ người có công.

Ngoài chính sách bảo hiểm xã hội, những người hưởng lương hưu từ ngân sách Nhà nước khi về hưu cũng sẽ được đảm bảo đầy đủ các chế độ như người nghỉ hưu bình thường. Điều này đảm bảo sự công bằng và không phân biệt đối xử giữa các nhóm đối tượng khác nhau trong hệ thống lương hưu.

Đối với nhóm người nghỉ hưu trước năm 1995, Bộ LĐTB&XH sẽ đề nghị Bộ Chính trị và các cơ quan có thẩm quyền cho áp dụng những chính sách đặc biệt nhằm đẩy mức lương hưu của họ lên cao hơn nữa.

Đây là nhóm đối tượng đã về hưu từ rất lâu, trong bối cảnh kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc áp dụng chính sách đặc biệt là hợp lý và thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với những người có công lao, đóng góp to lớn trong quá khứ.

Mức tăng lương hưu dự kiến sẽ cao hơn so với hai nhóm đối tượng trên. Tuy nhiên, mức cụ thể sẽ phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách của Nhà nước và các quyết định của Bộ Chính trị, Quốc hội.

Thông tin thêm

Trước đó Bộ Tài chính đề nghị Bộ LĐTB&XH tính toán lại mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội

Theo ước tính sơ bộ của Bộ Tài chính, nhu cầu kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2024 để thực hiện phương án tăng lương hưu của Bộ LĐTB&XH sẽ vượt khả năng cân đối ngân sách tối đa đã được Quốc hội quyết định. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ LĐTB&XH rà soát, tính toán lại các phương án điều chỉnh cụ thể để bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc và cơ sở pháp lý liên quan.

Ngoài ra, việc điều chỉnh tăng lương hưu cũng cần bảo đảm mức tương đồng, công bằng giữa các nhóm đối tượng hưởng chính sách từ ngân sách Nhà nước. Đồng thời, mức tăng cần hỗ trợ các đối tượng có mức hỗ trợ thấp và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ LĐTB&XH phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc rà soát, xác định cụ thể các mức điều chỉnh lương hưu. Sau đó, sẽ trình cấp có thẩm quyền quyết định các mức điều chỉnh cuối cùng trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.

Việc tăng lương hưu từ 1/7/2024 cho 3 nhóm đối tượng là một trong những nỗ lực của Chính phủ nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người nghỉ hưu. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần được thực hiện một cách thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố về nguồn lực tài chính, mức tăng phù hợp và sự phối hợp liên ngành.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: