Vợ không tham gia BHXH khi sinh con, chồng có được hưởng chế độ thai sản không?

Chế độ thai sản là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng dành cho người lao động để thực hiện thiên chức của bậc làm cha, làm mẹ. Ấy vậy mà khi vợ sinh con nhưng không tham gia Bảo hiểm xã hội mà chồng có tham gia Bảo hiểm xã hội. Liệu người chồng có hưởng chế độ thai sản hay không? Nếu có, thì được hưởng như thế nào?

Vợ không tham gia BHXH
Vợ không tham gia BHXH, khi sinh con chồng được hưởng chế độ gì?

Theo quy định trong Luật BHXH sửa đổi, bổ sung năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1.1.2016 thì: Việc vợ không tham gia BHXH, chồng có tham gia BHXH, khi vợ sinh con thì chồng được chế độ thai sản.

Điều kiện chồng hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội về trường hợp người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc trường hợp căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

  • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

=> Như vậy khi vợ sinh (bao gồm việc vợ có tham gia BHXH hay không) thì người chồng vẫn được hưởng chế độ thai sản, hưởng như thế nào mời bạn đọc tiếp phần dưới.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH 2014 khi lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  • 05 ngày làm việc;
  • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
  • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
  • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Mức hưởng khi nghỉ chăm sóc vợ sinh

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 39 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì mức hưởng được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Có nghĩa là mức hưởng của một ngày sẽ bằng lương bình quân 6 tháng trước khi nghỉ thai sản / 24.

Trợ cấp hưởng chế độ thai sản

Theo căn cứ tại Điều 38 Luật trên quy định như sau: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

=> Như vậy ngoài phần được nghỉ khi vợ sinh, nếu như người vợ không tham gia BHXH thì người chồng được hưởng thêm 02 tháng lương cơ sở!

Hồ sơ lao động nam hưởng chế độ thai sản

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

  • Bản sao giấy chứng sinh, giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh.
  • Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động cần có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ người lao động hoặc người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm giải quyết và chi trả chế độ trong thời hạn:

  • Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp do người sử dụng lao động đề nghị.
  • Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy khi chỉ người chồng tham gia Bảo hiểm xã vẫn sẽ được hưởng các quyền lợi từ chế độ thai sản dành cho lao động nam.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: