Các chính sách hỗ trợ NLĐ, Doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Như chúng ta đã biết, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của mọi người dân, tiêu cực và sâu, rộng về nhiều mặt, về các lĩnh vực trong cuộc sống. Đặc biệt thuộc các lĩnh vực dịch vụ, giáo dục và đào tạo,… ảnh hưởng lớn đến hoạt tình hình sản xuất kinh doanh và sức khỏe, thu nhập, việc làm của NLĐ.

Ngày 03/11/2021, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 3552/BHXH-TST trả lời Bộ GD&ĐT về việc chính sách hỗ trợ NLĐ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non tư thục.

Theo đó, để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Ngành BHXH Việt Nam đã tích cực phối hợp với BLĐ-TB&XH và các Bộ, ngành liên quan tham gia xây dựng, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, NLĐ.

Những chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng LD do ảnh hưởng của dịch Covid

Trong đó, một số chính sách hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực BHXH gồm:

Thứ nhất, trong Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

  • Một là, chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho đơn vị, doanh nghiệp, với số tiền hỗ trợ dự kiến ban đầu khoảng gần 4.000 tỷ đồng;
  • Hai là, chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và dự kiến số tiền tạm dừng đóng đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện khoảng 8.000 tỷ đồng;
  • Ba là, chính sách hỗ trợ đào tạo học nghề để duy trì việc làm cho NLĐ từ Quỹ BHTN.

Thứ hai, trong Nghị quyết 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN.

  • Một là, chính sách hỗ trợ NLĐ bằng tiền từ kết dư quỹ BHTN, với số tiền dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng;
  • Hai là, chính sách giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHTN cho người sử dụng lao động, với số tiền hỗ trợ khoảng 8.000 tỷ đồng.

Thứ ba, sau khi các chính sách được ban hành, Ngành BHXH Việt Nam đã tổ chức thực hiện ngay với tinh thần:

  • Một là, rút ngắn thời gian giải quyết, không phát sinh thủ tục, hồ sơ, chủ động phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, các Sở, ngành liên quan và doanh nghiệp;
  • Hai là, hướng dẫn doanh nghiệp, NLĐ thực hiện theo đúng quy định.

Đặc biệt lưu ý:

  1. BHXH Việt Nam đã nghiên cứu, đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp BHXH phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 báo cáo BLĐ-TB&XH (Mật).
  2. Đối với các trường hợp NLĐ đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, không được tiếp tục gia hạn thẻ BHYT theo nhóm đối tượng do NLĐ và người sử dụng lao động đóng, BHXH Việt Nam đã có Công văn số đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT đối với những NLĐ này.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: