Có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 khi đã hưởng BHXH 1 lần?

Nhiều người lao động thắc mắc rằng mình đã nhận Bảo hiểm xã hội một lần thì liệu có được nhận hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116 hay không? Trường hợp này được quy định như thế nào? Để xem mình có được nhận hỗ trợ hay không, thì cần xem lại điều kiện để nhận được hỗ trợ. Căn cứ tại Điều 1…

Các chính sách hỗ trợ NLĐ, Doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Như chúng ta đã biết, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của mọi người dân, tiêu cực và sâu, rộng về nhiều mặt, về các lĩnh vực trong cuộc sống. Đặc biệt thuộc các lĩnh vực dịch vụ, giáo dục và đào tạo,… ảnh hưởng lớn đến hoạt tình hình sản xuất kinh doanh và sức khỏe, thu nhập, việc…

Thủ tục “hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ đã dừng tham gia BHTN từ kết dư quỹ BHTN”

Ngày 26/10/2021, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội ban hành Quyết đinh số 1220/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng Quản lý nhà nước của BLĐ-TB&XH về việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN. Theo đó, NLĐ đã…

Người tham gia BHXH tự nguyện có được nhận hỗ trợ theo NQ 116 không?

Bạn đọc hỏi: Tôi đang là lao động tự do, có tham gia BHXH tự nguyện đóng được hơn 2 năm. Tôi nghe nói có chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vậy tôi có được hưởng chính sách này không? Tuvanbhxh trả lời Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham…

NĐ đã nhận hỗ trợ theo nghị quyết 68/NQ-CP thì có được nhận hỗ trợ theo nghị quyết 116/QN-CP không?

Bạn đọc “Trần Hoàng T”, quê quán: thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Anh T có gửi đến câu hỏi đến Tuvanbhxh như sau: “Tôi đã chấm dứt HĐLĐ tại Công ty tôi vào tháng 6/2021, sau đó tôi đã nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Như vậy, nay tôi có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết…

Cách tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ BHTN theo NQ 116

Thực hiện theo Điểm a, Khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. “Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách…

Hướng dẫn xác định đối tượng hỗ trợ từ quỹ BHTN theo NQ 116

Ngày 13/10/2021, Ban Chỉ đạo hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3224/BHXH-BCĐ hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Theo đó, tiếp…

Khi nào hết thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN theo NQ 116?

Đã hơn nữa tháng trôi qua, kể từ khi triển khai gói hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Đã có nhiều lao động đã nhận được hỗ trợ, và cũng có nhiều người đã gửi hồ sơ chờ đến ngày nhận. Đa phần các trường hợp đã nhận và đang gửi hồ sơ đều “không gặp rắc rối” về quá trình tham gia, cũng…

Vẫn hỗ trợ BHTN cho NLĐ tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương, nghỉ thai sản

Vừa qua việc triển khai hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP, BHXH chỉ tiếp nhận những trường hợp đang tham gia BHTN tại đơn vị hay những trường hợp đã nghỉ việc bảo lưu thời gian BHTN. Còn những người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng…

Nghỉ việc chưa chốt sổ BHXH có nhận được hỗ trợ BHTN theo NQ 116?

Chính sách hỗ trợ BHTN cho người lao động có tham gia BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP, đã được Quyết định 28/2021/QĐ-TTg cụ thể. Bên cạnh đó cơ quan thực hiện chính sách là BHXH Việt Nam cũng có văn bản 3068/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên sau các văn bản hướng dẫn thực hiện này, cũng có những trường hợp phát sinh mà…