46 tuổi tham gia BHXH 21 năm, làm việc vùng đặc biệt khó khăn có được nghỉ hưu trước tuổi.

Sau khi đọc bài viết “Có 20 năm đóng BHXH, có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 45 hay không?”. Bạn đọc có tên Hoàng khắc nghị, địa chỉ mail hoangkhacnghiysy@gmail.com hỏi:. Tôi năm nay 46 tuổi có 21 năm đóng bảo hiểm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn 0.7 liên tục tôi sinh nghỉ hưu trước tuổi có được không?.

46 tuổi tham gia BHXH 21 năm, làm việc vùng đặc biệt khó khăn có được nghỉ hưu trước tuổi.

Bạn không đề cập nhật đến giới tính nam hay nữ, tuy nhiên dựa vào tên của bạn có thể suy đoán bạn là nam. Căn cứ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số Nghị định số 135/2020/NĐ-CP. Thì tuổi nghỉ hưu của lao động nam năm 2024 là 61 tuổi.

Hiện tại bạn đã có 21 năm đóng BHXH điều kiện về thời gian tham gia của bạn đã đủ. Tuy nhiên còn điều kiện về tuổi thì bạn không đủ theo quy định. Cụ thể người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi với các điều kiện như sau:

+ NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

+ NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

+ NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

+ NLĐ có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại trường hợp thứ nhất và thời gian làm việc ở vùng quy định tại trường hợp thứ hai từ đủ 15 năm trở lên.

+ NLĐ có đủ từ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

+ NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Do so với tuổi nghỉ hưu theo quy định bạn còn thiếu 15 tuổi, chiếu theo các quy định nghỉ hưu sớm thì bạn không thuộc trường hợp nào nêu trên.

Ngoài 02 trường hợp nêu trên thì người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi không giới hạn độ tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ NLĐ bị nhiễmHIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Tuy nhiên với dữ liệu bạn cung cấp thì bạn không thuộc 1 trong 2 trường hợp nêu trên.

Kết luận: Với dữ liệu bạn cung cấp và đối chiếu với các quy định về nghỉ hưu trước tuổi bạn không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi trong năm 2024. Bạn có thể tiếp tục tham gia để đủ điều kiện nêu trên hoặc trường hợp bạn nghỉ việc thì bạn có thể đợi đủ tuổi theo quy định nêu trên.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: