Có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 khi đã hưởng BHXH 1 lần?

Nhiều người lao động thắc mắc rằng mình đã nhận Bảo hiểm xã hội một lần thì liệu có được nhận hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116 hay không? Trường hợp này được quy định như thế nào?

Để xem mình có được nhận hỗ trợ hay không, thì cần xem lại điều kiện để nhận được hỗ trợ. Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg hướng dẫn chi tiết Nghị quyết 116 có quy định về đối tượng được hưởng hỗ trợ như sau:

1 – NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH), không bao gồm các trường hợp sau:

  • NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.
  • Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2 – Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

  • Lưu ý: Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Căn cứ quy định trên có thể thấy, cho dù người lao động đã hưởng BHXH một lần nhưng có quá trình BHTN vẫn đang bảo lưu (khi nghỉ việc không đủ điều kiện nhận trợ cấp BHTN: quá hạn đăng ký BHTN, không có Quyết định để làm hồ sơ nhận BHTN…;hoặc còn tháng lẻ BHTN bảo lưu như: tham gia BHTN trên 3 năm khi hưởng trợ cấp BHTN còn tháng lẻ chưa hưởng) , trong khoảng thời gian theo quy định từ ngày 01/1/2020 đến hết 30/9/2021 thì vẫn được hưởng chế độ theo Nghị quyết 116.

Ngoài ra để biết mình có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP hay không, thì người lao động có thể tra cứu thông tin tại website bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xem hướng dẫn TẠI ĐÂY

Bên cạnh đó Nghị quyết 11/NQ-CP cũng quy định mức hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể:

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

  1. Cho em hỏi mã BHXH 7526412961 đăng ký với số điện thoại nào với ạ? Em quên đã đăng ký với số nào rồi ạ.

Comments are closed.