Đóng BHTN 10 tháng, sau đó không tham gia, rồi nghỉ việc. Có đủ điều kiện nhận thất nghiệp?

Bạn đọc tên Vân hỏi: Tôi được công ty đóng BHXH từ tháng 02/2022 đến hết tháng 11/2022. Từ tháng 12/2022, công ty khó khăn, chuyển nhiều tôi nhân viên chính thức xuống làm cộng tác viên, không đóng BHXH. Tháng 9/2023, tôi quyết định nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động và muốn chốt sổ BHXH. Xin hỏi trường hợp của tôi có được làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Tư vấn BHXH trả lời

Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ một phần cho người lao động khi bị mất việc làm. Để người lao động có thể sử dụng tiền trợ cấp trong khi chờ tìm việc mới. Quy định về đối tượng tham gia, điều kiện hưởng, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được quy định trong Luật việc làm số 38/2013/QH13.

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện:

Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này.

Trường hợp của bạn nêu, thời gian tham gia BHXH, BHTN của bạn là 10 tháng (từ tháng 02/2022 đến tháng 11/2022). Đối chiếu với các quy định trên bạn không đủ điều kiện để được nhận trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc.

Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bạn có thể tìm việc nơi khác và tiếp tục tham gia sao cho tổng thời gian trên 12 tháng (để thoả điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng), như vậy bạn sẽ đủ điều kiện làm hồ sơ BHTN.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: