02 điều kiện để chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Có thể nói, con cái là tài sản quý nhất của bất kỳ các cặp vợ chồng, các con là cầu nối giữa cha và mẹ, giúp cho cuộc sống hôn nhân ngày càng gắn kết và phát triển. Song, để góp phần đảm bảo cuộc sống được tốt hơn khi gia đình thêm những thành viên mới thì các cặp vợ chồng không nên bỏ qua chế độ bảo hiểm thai sản mà pháp luật dành cho mình.

Thấy rằng, bảo hiểm thai sản là chế độ thuộc hệ thống BHXH bắt buộc, song hành cùng các chế độ như ốm đau, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất,… Ngoài chức năng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ thai sản còn góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, đảm bảo quyền được chăm sóc của trẻ em.

ảnh minh họa

Đặc biệt là, đối với những gia đình chỉ có người chồng, người cha tham gia BHXH thì cần điều kiện gì để được hưởng trợ cấp một lần khi vợ mình sinh con?.

Điều kiện lao động nam hưởng trợ cấp thai sản

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015 quy định:

“2. Điều kiện để được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con”.

Với quy định trên, thì đặt ra hai vấn đề sau:

Thứ nhất, trường hợp người mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con, mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH như trên thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con là bao nhiêu?

Thứ hai, việc xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con được xác định thế nào?

1 – Xác định điều kiện lao động nam được hưởng trợ cấp và mức hưởng.

Tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 07/7/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH.

“5. Bổ sung điểm c và điểm d vào khoản 2 Điều 9 như sau:

c) Trường hợp người mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật BHXH.

Theo Điều 38 Luật BHXH năm 2014 quy định mức hưởng:

“Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

>> Như quy định trên đã giải đáp được vấn đề thứ nhất, khi người mẹ có tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hoặc không tham gia BHXH thì người chồng sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh và mức hưởng là 02 tháng lương cơ sở.

2 – Việc xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con

Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH quy định.

“1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng BHXH thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này”.

Tóm lại:

Với những quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm thai sản thì nếu người vợ không tham gia BHXH thì người chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con khi người chồng, người cha đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con và được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: