Có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc?

Khi người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp và đã tìm được công việc nhưng chỉ đang trong thời gian thử việc chưa có ký kết hợp đồng lao động. Vậy người lao động có được tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp hay không? Trường hợp này được pháp luật quy định như thế nào?

Trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo Khoản 3, Điều 53 của Luật việc làm số 38/2013/QH13 quy định những trường hợp bị chấm dứt khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;
b) Tìm được việc làm;
c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
d) Hưởng lương hưu hằng tháng;
đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang
hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;
e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại
Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;
g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;
k) Chết;
l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;
n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù

Ở đây chúng ta lưu ý đến điểm b “tìm được việc làm”.Có nghĩa là trong quá trình đang hưởng thất nghiệp, người lao động tìm được việc làm, được đóng BHXH, BHYT, BHTN thì sẽ bị chấm dứt việc hưởng thất nghiệp. Tuy nhiên trường hợp chỉ mới thử việc thì có bị chấm dứt hưởng? Để hiểu rõ hơn trường hợp này, chúng ta phải tìm hiểu việc xác định có việc làm.

Trường hợp được xác định có việc làm:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 thuộc Nghị định số 61/2020/NĐ-CP khi người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Đã giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

Theo đó, các trường hợp được coi là có việc làm khi đã giao kết hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên hoặc là có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động. Người lao động trong thời gian thử việc vẫn được coi là chưa có việc làm. Do đó, vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: