Mức đóng BHYT theo hộ gia đình năm 2022 thế nào?

Bạn đọc “Nguyễn Thị Xuân H”, quê quán: xã Kiên Bình, huyện Kiêng Lương, tỉnh Kiên Giang.

Bạn H có gửi đến Tuvanbhxh câu hỏi như sau: “Cho tôi hỏi là trong năm 2022 này thì mức đóng BHYT theo hộ gia đình như thế nào và cách đóng ra sao? Tuvanbhxh có thể giải đáp giúp tôi được không? tôi xin cảm ơn!”

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi trên TUVANBHXH, chúng tôi xin thông tin đến cho bạn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020 thì có sửa đổi bổ sung Khoản 7 Điều 2 Luật BHYT năm 2014 như sau: Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.”

Đối với mức đóng. Căn cứ điểm k Khoản 1, Khoản 3 Điều 13 Luật BHYT năm 2014, điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

Mức đóng BHYT của nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau:

+ Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

+ Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

+ Người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14; Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14; Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 128/2020/QH14 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. Tức là không tăng mức lương cơ sở để dành kinh phí cho phòng chống dịch Covid-19. Như vậy, mức lương cơ sở hiện nay vẫn áp dụng mức lương cơ sở năm 2019 là 1.490.000 đồng.

Do đó, mức đóng cụ thể như sau:

Đối với phương thức đóng. Căn cứ Khoản 6 Điều 15 Luật BHYT năm 2014, Khoản 7 Điều 9 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì phương thức đóng BHYT theo hộ gia đình như sau:

Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình hoặc thành viên hộ gia đình tham gia BHYT nộp tiền đóng BHYT theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 146/2018/NĐ-CP cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Khoản 3 Điều 10 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“3. Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định này:

a) Số tiền đóng của người tham gia hằng tháng được xác định theo mức đóng BHYT nhân (x) với mức lương cơ sở tại thời điểm đóng BHYT;

b) Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT”.

Trên đây là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Mong sẽ hữu ích đối với bạn!

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: