Thuộc xã an toàn khu có được cấp thẻ BHYT miễn phí?

Bạn đọc có tên Nam, địa chỉ xã Vân Khánh Tây, An Minh, Kiên Giang gửi câu hỏi: xã của tôi vừa được Quyết định công nhận là xã an toàn khu (Quyết định 1006/QĐ-TTg ngày 30/8/2023 của Chính phủ), vậy tôi có được hưởng BHYT miễn phí hay không?

xã an toàn khu
Người sinh sống tại xã, vùng an toàn khu có được cấp thẻ BHYT miễn phí?

Tư vấn BHXH trả lời

Để ghi nhận công lao đóng góp và tri ân đồng bào các dân tộc trong các xã an toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng đã có công nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều Quyết định công nhận xã ATK cách mạng và vùng là Vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trong đó mục tiệu từ năm 2020 và những năm tiếp theo là:

– Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện từ năm 2020 các chính sách: Tiếp tục thực hiện chính sách chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135).

– Hoàn thành việc xây dựng và áp dụng từ năm 2021 các chính sách: (i) Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK; (ii) Chính sách hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân trong các xã ATK cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định hiện hành).

Có thể thấy trong mục tiêu về các xã, vùng ATK có đề cập đến việc hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân. Tuy nhiên đối chiếu với Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế thì không có đối tượng BHYT an toàn khu.

Trước đó, năm 2022, Bộ y tế đã có dự thảo về bổ sung đối tượng tham gia BHYT, trong đó có đối tượng người sinh sống trên các xã an toàn khu nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua.

Từ các cơ sở trên, đến thời điểm hiện tại (20/9/2023), thì người thuộc xã, vùng an toàn khu không thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT.

Xin thông tin đến bạn.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: