Từ ngày 01/7/2024, Giá mua BHYT hộ gia đình sẽ tăng cao

Với việc chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm từ ngày 01/7/2024 mà thay vào đó là điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1.800.000 lên 2.340.000 đồng để đảm bảo đời sống cán bộ, công chức, viên chức thì nhiều chính sách khác cũng thay đổi theo.

Đặc biệt là giá mua BHYT hộ gia đình cũng thay đổi theo mức lương cơ sở mới. Lý do theo Điểm e, Khoản 1, Điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về mức đóng hay giá mua BHYT theo diện hộ gia đình như sau:

– Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

– Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất.

– Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Căn cứ vào quy định trên có thể tính được giá mua BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2024 như sau:

Giá BHYT có sự tăng đáng kể khi mức lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng
Giá mua BHYT hộ gia đình
Mức đóng BHYT tính theo hộ trong một năm

Như vậy ngay thời điểm này, những ai chưa tham gia BHYT có thể đăng ký tham gia để được đóng theo mức cũ hiện hành. Với việc lương cơ sở tăng khá nhiều thì giá BHYT sau khi điều chỉnh cũng tăng một khoản đáng kể. Nếu người tham gia đóng tiền trong tháng 6 này sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí mua thẻ.

Mức đóng BHYT hiện tại theo lương cơ sở 1.800.000 đồng

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: