Những thay đổi tuổi hưu, tỉ lệ hưu 2021, mức hưởng BHYT 2021

Từ ngày 01/01/2021 có những chính sách BHXH, BHYT mới hiệu lực, nếu bạn muốn nghỉ Hưu hoặc đi khám chữa bệnh thì hãy tham khảo những thay đổi này. 1. Tăng tuổi nghỉ hưu Theo Nghị định 135 của Chính phủ. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được quy định như sau: Đối với…

Những thay đổi độ tuổi, tỷ lệ lương hưu có hiệu lực từ 01/01/2021

Từ ngày 01/01/2021 một số chính sách liên quan đến chế độ BHXH sẽ có hiệu lực và sẽ có một số thay đổi so với năm 2020. Nhưng thay đổi chủ yếu tập trung vào tuổi nghỉ hưu 2021 và tỉ lệ hưởng hưu. Tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Đối với điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ…

Tỉ lệ hưởng lương hưu từ năm 2021 đối với nam như thế nào?

Ông Thanh sinh ngày 20/02/1961 và có thời gian tham gia BHXH 24 năm, vậy ông Thanh khi nào được hưởng lương hưu và tỉ lệ hưởng lương hưu và bao nhiêu? Theo Điều 54 của Luật BHXH số 58, với người lao động tại điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH, làm việc trong điều…

Nghỉ hưu từ 01/01/2021: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi vẫn chưa được nghỉ!

Từ 01/01/2021 sẽ có sự điều chỉnh về độ tuổi nghỉ hưu, nếu như hiện tại, lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì nam sẽ nghỉ hưu nếu đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi thì từ năm 2021 sẽ không còn được như vậy. Cụ thể đối với lao động nam đủ 60 tuổi sẽ không được nghỉ hưu từ…

Người đang hưởng lương hưu hàng tháng có hưởng trợ cấp cao tuổi

Câu hỏi: Cha vợ tôi hiện nay đang hưởng lương hưu hàng tháng, từ tháng 09/2020 ông được 80 tuổi, vậy cha vợ tôi có được vừa hưởng hưu trí vừa hưởng trợ cấp người cao tuổi được không? Trả lời: Với người lao động khi tham gia BHXH có đủ từ 20 năm trở lên và hết tuổi về hưu theo quy định của…