Nghỉ hưu từ tháng 8/2023 có được điều chỉnh tăng? có được truy lĩnh trợ cấp thất nghiệp?

Bạn đọc Nguyễn ngọc thu, địa chỉ mail: Nguyenngocthu27021967@gmail.com gửi đến câu hỏi như sau; Tôi được hưởng chế độ hưu trước tuổi từ ngày 1/8/2023. Vậy Tôi có thuộc diện tăng lương không. Trước tháng 8/2023 tôi có tham gia bảo hiểm thất nghiệp 13 tháng nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ. Vậy khi nghỉ hưu tôi được truy lĩnh không? Tư vấn BHXH…

Có thể đề nghị thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trên VssID

Theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo một trong các hình thức: – Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền; – Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng; –…

Lương hưu tháng 9/2023 sẽ được chi trả từ ngày 5/9?

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng vừa đón nhận tin vui khi đã đồng loạt nhận mức lương mới từ ngày 14/8/2023. Tuy nhiên do lịch chi trả lương hưu tháng 8 lùi lại (khoảng 10 ngày) nên chỉ hơn nữa tháng là đã đến kỳ chi trả lương hưu tháng 9/2023. Theo quy định của Quyết định số 166/QĐ-BHXH,…

02 vấn đề người hưởng hưu cần quan tâm khi nhận lương hưu theo mức mới từ ngày 14/8/2023!

Nhiều người đang hưởng hưu đang nóng lòng chờ đến ngày 14/8/2023 để nhận được mức lương hưu mới. Đây là thời điểm mà hiệu lực của Nghị định 42/2023/NĐ-CP được thi hành. BHXH Việt Nam đã có Công văn về việc chi trả lương hưu của tháng 8/2023. Theo đó người hưởng hưu sẽ được hưởng theo mức mới, đồng thời được nhận thêm…

BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023

Ngày 27 tháng 07 năm 2023. BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông Báo số 3778/BHXH-KHTC. Thông báo ” Về lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8/2023″. Theo đó lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023 được thực hiện từ ngày 14/8/2023 trở đi thay vì từ ngày 2 như thường lệ. Tải Thông báo 3778/BHXH-KHTC…

Người hương hưu sẽ sớm nhận được lương mới trong tháng 08/2023?

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 14/8/2023. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ 1/7/2023. Chính vì thế BHXH đã có thông báo về việc truy trả lương hưu tháng 7-8 vào kỳ chi…