02 vấn đề người hưởng hưu cần quan tâm khi nhận lương hưu theo mức mới từ ngày 14/8/2023!

Nhiều người đang hưởng hưu đang nóng lòng chờ đến ngày 14/8/2023 để nhận được mức lương hưu mới. Đây là thời điểm mà hiệu lực của Nghị định 42/2023/NĐ-CP được thi hành. BHXH Việt Nam đã có Công văn về việc chi trả lương hưu của tháng 8/2023. Theo đó người hưởng hưu sẽ được hưởng theo mức mới, đồng thời được nhận thêm…

BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023

Ngày 27 tháng 07 năm 2023. BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông Báo số 3778/BHXH-KHTC. Thông báo ” Về lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8/2023″. Theo đó lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023 được thực hiện từ ngày 14/8/2023 trở đi thay vì từ ngày 2 như thường lệ. Tải Thông báo 3778/BHXH-KHTC…

Người hương hưu sẽ sớm nhận được lương mới trong tháng 08/2023?

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 14/8/2023. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ 1/7/2023. Chính vì thế BHXH đã có thông báo về việc truy trả lương hưu tháng 7-8 vào kỳ chi…

Hưu mất sức từ năm 1990, mức hưởng 2,6tr sau khi điều chỉnh hưu được bao nhiêu?

Bạn đọc có mail : tranthanhbinhhb20xx@gmail.com thắc mắc như sau: .Tôi hiện nay hưởng 2,616,500 đồng, với quyết định nghỉ mất sức từ năm 1990 . Như vậy đợt tăng từ 01-7-2023 tôi sẽ được tổng cộng là bao nhiêu? Tuvanbhxh xin tư vấn cho bạn như sau 1 – Xác định có thuộc trường hợp được điều chỉnh lương hưu và mức điều chỉnh?…

BHXH Việt Nam: Truy trả lương hưu tháng 7-8 vào kỳ chi trả tháng 9/2023

Việc Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, đến ngày 14/08/2023 mới có hiệu lực, do đó rất nhiều người hưởng hưu vẫn chưa biết rằng, việc điều chỉnh lương hưu chưa được áp dụng trong kỳ chuyển lương tháng 07/2023. Vì vậy, để kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho người hưởng tháng 7 và tháng 8/2023, cơ quan BHXH thực hiện chi…

Kỳ chi trả lương hưu tháng 07/2023, tạm thời chi trả theo mức cũ

Nghị định 42/2023/NĐ-CP được ban hành, nhiều người đang hưởng lương hưu được hưởng niềm vui tăng lương hưu. Tuy nhiên việc Nghị định được ban hành ngày 29/06/2023 và có hiệu lực thi hành ngày 14/8/2023 khiến cho nhiều người nhận hưu “Việt vị” khi không nhận được lương mới ngay đầu tháng 07/2023. 02 cơ quan BHXH của TP Hồ Chí Minh và…