Nghỉ hưu từ tháng 8/2023 có được điều chỉnh tăng? có được truy lĩnh trợ cấp thất nghiệp?

Bạn đọc Nguyễn ngọc thu, địa chỉ mail: Nguyenngocthu27021967@gmail.com gửi đến câu hỏi như sau;

Tôi được hưởng chế độ hưu trước tuổi từ ngày 1/8/2023. Vậy Tôi có thuộc diện tăng lương không. Trước tháng 8/2023 tôi có tham gia bảo hiểm thất nghiệp 13 tháng nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ. Vậy khi nghỉ hưu tôi được truy lĩnh không?

Tư vấn BHXH trả lời

1 – Nghỉ hưu từ ngày 01/8/2023 có thuộc diện tăng lương hưu không?

Việc điều chỉnh tăng lương hưu được thực hiện theo Nghị quyết số 42/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023 của Chính phủ. Cụ thể người đang hưởng lương hưu sẽ được điều chỉnh 12,5% hoặc 20,8% (theo Điều 2 của Nghị định số 42). từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Trường hợp của bạn được nghỉ hưu từ tháng 8/2023 sẽ không thuộc diện đối tượng được điều chỉnh tăng lương. Tuy nhiên nếu bạn tham gia BHXH theo tiền lương cho Nhà nước quy định (tham gia theo hệ số), thì khi bạn được nghỉ hưu bạn đã được giải quyết chế độ theo mức lương cơ sở mới theo Nghị quyết 24/2023/NĐ-CP, ngày 14/5/2023 của Chính phủ. Nếu bạn tham gia BHXH theo tiền lương do người sử dụng lao động quy định ( tham gia theo mức lương như: Công nhân làm việc tại các công ty, doanh nghiệp…) thì bạn vẫn được áp dụng mức trượt giá mới của năm 2023.

2 – 13 tháng tham gia BHTN có được truy lĩnh?

Bảo hiểm thất nghiệp, chế chính sách giúp người lao động được hưởng 1 khoản trợ cấp và được đào tạo học nghề để sớm tìm được việc làm mới. Bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 của Luật việc làm số 38/2013/QH13. Cụ thể người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp; Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Có thể hiểu rằng, khi bạn nghỉ hưu bạn đã được hưởng lương hưu nên không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tòm lại: Đối chiếu với các quy định, thì bạn không thuộc đối tượng điều chỉnh tăng lương hưu khi nghỉ hưu từ tháng 8/2023 và không được truy lĩnh trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp do không thuộc đối tượng được hưởng.

Trên đây là một số tư vấn xin gửi đến bạn!

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: