Dự thảo 3 phương án quy định mức đóng BHYT theo Luật sửa đổi

Theo báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, có ba phương án được đề xuất để tăng mức đóng BHYT theo lộ trình. Điều này nhằm mục đích cải thiện hệ thống bảo hiểm y tế hiện nay và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người lao động trong việc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc y tế.

mức đóng BHYT theo Luật sửa đổi
Dự thảo mức đóng BHYT khi Luật sửa đổi

Phương án 1: là giữ nguyên quy định về mức đóng tối đa theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế hiện hành (6%), tuy nhiên đưa lộ trình tăng mức đóng vào Luật sửa đổi. Theo đó, từ ngày 01/01/2025, mức đóng bảo hiểm y tế sẽ được tăng lên 5,1% mức lương tháng của người lao động hoặc tiền trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở (tùy thuộc đối tượng tham gia). Sau đó, từ ngày 01/01/2035, mức đóng sẽ tiếp tục được tăng lên 6%. Phương án này được đề xuất nhằm đảm bảo tính bền vững của hệ thống bảo hiểm y tế và đồng thời không gây áp lực quá lớn cho người lao động.

Phương án 2: cũng giữ nguyên quy định về mức đóng tối đa theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế hiện hành (6%), nhưng có sự khác biệt về lộ trình tăng mức đóng. Theo phương án này, từ ngày 01/01/2025, mức đóng bảo hiểm y tế sẽ được tăng lên 5,4% mức lương tháng của người lao động hoặc tiền trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở (tùy thuộc đối tượng tham gia). Sau đó, từ ngày 01/01/2035, mức đóng sẽ tiếp tục được tăng lên 6%. Phương án này cũng nhằm đảm bảo tính bền vững của hệ thống bảo hiểm y tế, song song với việc giảm bớt áp lực cho người lao động trong việc chi trả các khoản đóng BHYT.

Cuối cùng, phương án 3 là giữ nguyên theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế hiện hành, tức là giữ nguyên quy định về mức đóng tối đa (6%) và không đưa lộ trình tăng mức đóng vào Luật sửa đổi. Tuy nhiên, phương án này có thể gây ra những bất cập trong việc đáp ứng nhu cầu bảo hiểm y tế của người lao động trong tương lai, khi chi phí y tế ngày càng tăng cao. Do đó, việc đưa ra các phương án tăng mức đóng BHYT theo lộ trình được đề xuất nhằm đảm bảo tính bền vững và công bằng cho hệ thống bảo hiểm y tế.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: